top of page

MUZEJA KRĀJUMĀ ATGRIEZUŠĀS RESTAURĒTĀS LĀDES

17.02.2022.

Šobrīd Kuldīgas novada muzejā norisinās aktīvs darbs, lai vēsturiskajā bankas ēkā Dzirnavu ielā 5 iekārtotu atvērtā krājuma ekspozīciju. Viena no ekspozīcijas daļām ir veltīta lādēm. Tajā apmeklētāji varēs izzināt lāžu attīstības vēsturi, iepazīt daudzveidīgo lāžu pielietojamību un pārliecināties par latviešu tautas meistaru teicamajām amatu prasmēm.


Lai varētu iekārtot ekspozīciju, tiek veikti krājuma priekšmetu restaurācijas darbi. Janvāra beigās pie mums atgriezās divas restaurētās lādes, kuru atjaunošanu no 2021. gada septembra veica interjera priekšmetu restaurācijas uzņēmums “Intarsija”.


Viena no lādēm ir darināta 17. gadsimta beigās un muzejā atrodas kopš 1956. gada. Muzejā lāde nonāca degradētā stāvoklī – nodilusi, ar izteiktiem krāsas slāņa un metāla detaļu zudumiem, bez grīdas, kā arī aizslēgtā veidā, bez atslēgas. No apakšpuses bija redzams, ka lādes labajā malā ir iestrādāta arī bīlādīte.

Pirms restaurācijas

Restaurācijas procesā

Pēc restaurācijas

Uzsākot restaurācijas procesu, tika izgatavots atslēgas tipa mehānisms, kas ļāva atbīdīt slēdzenes mēli un atvērt lādi, dodot iespēju piekļūt arī bīlādītei. Tajā tika atrastas divas rudas matu bizes, kas apsietas ar baltu, zili rūtotu audumu un ietītas avīzē “Padomju Jaunatne”. Avīze datēta ar 1954. gada 10. oktobri, liekot domāt, ka šis varētu būt arī matu nogriešanas datums. Tās augšējā daļā ar roku rakstīts vārds “Skola”.

Savukārt otra pūra lāde muzejā inventarizēta 2017. gadā. Lādes priekšējā plaknē redzams gadskaitlis “1831”. Gadskaitlis uz pūra lādēm visbiežāk liecina par kāzu gadu, kad lāde tikusi arī otēta. Retākos gadījumos tas var norādīt izgatavošanas gadu vai meitas iesvētīšanu. Arī šī lāde muzejā nonāca degradētā stāvoklī – nodilusi, ar izteiktiem krāsas slāņa zudumiem, īpaši vākam, metāla detaļu zudumiem, ķirmju degradētu koksni un zudušiem koksnes fragmentiem, kā arī daļēji zudušām kreisās puses kājām. Lāde iegūta atslēgtā veidā, taču bez atslēgas. Iekšpusē bija redzams, ka lādes kreisajā malā ir iestrādāta arī bīlādīte.

Pirms restaurācijas

Restaurācijas procesā

Pēc restaurācijas

Restaurācijas laikā tika veikta abu lāžu plakņu demontāža, lāžu virsmas tika attīrītas no netīrumu slāņa, veikti masīvkoka labojumi lāžu sāniem un vākam. Metāla apkalumu un skārda virsmas tika kacētas, pēc analoģijas tika izgatavoti un piestiprināti metāla papildinājumi, kā arī tika veikta abu lāžu krāsas slāņa retuša. Tumšajai lādei, kurai trūka grīdas, tā tika izgatavota no masīviem ozola dēļiem. Pateicoties restaurācijai, ir nodrošināta lāžu ilgstoša saglabāšana un radīti priekšnoteikumi to eksponēšanai muzejā!


Paldies restaurācijas uzņēmumam “Intarsija” un abiem restauratoriem par sadarbību un izcili paveikto darbu!

Comments


bottom of page