Par mums

josla.png

Kuldīgas novada muzejs atrodas īpašā vietā – ap 1900. gadu ēka uzbūvēta uz bijušās Livonijas ordeņa pils vaļņa (13. gs.). No balkona austrumu pusē paveras brīnišķīgs skats uz Ventas rumbu un veco ķieģeļu tiltu. Savukārt rietumu pusē var priecāties par rekonstruēto Pilsētas dārzu, kas apliecina, ka tajā vairākus gadsimtus atradusies varenākā un nozīmīgākā celtne Kuldīgā – ordeņa pils. Pēc Livonijas ordeņa sabrukuma tā kļuva par Kurzemes hercogu rezidenci. 1610. gadā šeit dzimis hercogs Jēkabs Ketlers (Jakob Kettler (1610–1682), valdījis no 1642. līdz 1682. gadam).

pils.jpg

Muzeja pirmajā stāvā darbojas Apmeklētāju centrs. Mūsu speciālisti palīdzēs padarīt muzeja apmeklējumu par patīkamu un izzinošu piedzīvojumu. Ir padomāts arī par pieejamību – ēkā atrodas pacēlājs, kas atvieglos muzeja apskati cilvēkiem ar kustību traucējumiem.

apmekletaju-centrs.jpg

Otrā stāva ekspozīcija iekārtota kā dzīvoklis – versija par turīga kuldīdznieka dzīvesveidu 20. gadsimta sākumā.

kunga_kabinets.jpg

Trešā stāva ekspozīcijā “Kuldīga pirms mums” piedāvājam ieskatu pilsētas vēsturē.

vesture.jpg

Ik reizi apmeklējot muzeju, Tu redzēsi un uzzināsi ko jaunu. Pie mums Tu vienmēr esi gaidīts.

josla.png
Mūsu misija

Kuldīgas novada muzeja misija ir nemateriālā un materiālā cilvēces un vides mantojuma, kas raksturo Kuldīgas novadu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules kontekstā, uzkrāšana, saglabāšana, pētīšana, popularizēšana un eksponēšana. Kuldīgas novada muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā un pasaulē, kurā vienkopus ir pieejamas liecības, kas ataino Kuldīgas pilsētu un tās apkārtni kā unikālu kultūrvēstures telpu, īpaši akcentējot vecpilsētu ar tās daudzpusīgo arhitektūru un krāšņo kultūrainavu. Kuldīgas novada muzejs ir nozīmīga pētniecības iestāde Viduskurzemes reģionā. Muzejs piedāvā pētījumus, ekspozīcijas, izstādes un pasākumus, kuru rezultātā plašākas sabiedrības grupas iepazīst Kuldīgas novada daudzveidīgo mantojumu. Muzejs rosina novada cilvēkos vēlmi apzināties savas vērtības, audzina patriotismu un veido piederības sajūtu Kuldīgas novadam un Latvijai. Muzejs veicina izpratni par Latvijas kultūrvēsturi un tradīcijām – to saglabāšanu, uzturēšanu un nodošanu nākamajām paaudzēm, sekmējot sabiedrības izglītošanu un attīstību.

Muzeja vēsture

josla.png

Pirmā izstāde ar muzejisku nozīmi Kuldīgā tika organizēta 1899. gada pavasarī rātsnama zālē Baznīcas ielā. Izstādes sarīkošanai tika izveidota speciāla komiteja, kura vērsās pie Kuldīgas un apkārtnes iedzīvotājiem ar lūgumu deponēt izstādīšanai priekšmetus no viņu īpašuma. Bija skatāmi dažādi ieroči, mājturības priekšmeti, drukas darbi un manuskripti, mākslas darbi, piemiņas lietas no skolām un universitātēm, heraldika, zīmogi un zīmoggredzeni, monētas, medaļas, ordeņi un citi retumi.

1935. gada 10. oktobrī pilsētas valde pieņēma lēmumu par muzeja dibināšanu Kuldīgā. Muzeja pārziņa pienākumus uzņēmās pilsētas galva J.Dreimanis, bet par muzeja administratoru iecēla H.Celmiņu. Muzeja vajadzībām tika ierādītas četras telpas O.Kalpaka ielā 1 (tagad Liepājas ielā 37). 1937. gada 11. aprīlī muzejs tika iesvētīts un oficiāli atklāts. Ilgus gadus tas funkcionēja kā vērtīgu priekšmetu glabātava, kurā priekšmeti tika sadalīti pa kolekcijām un pieejami apskatei.

1939. gadā Kuldīgas pilsētas muzejam tika piešķirta ēka Pils ielā 5 jeb Bangertu villa, kas tajā atrodas kopš 1940. gada līdz pat mūsdienām.

villa_bangert.jpg

Ēka ir apvīta ar leģendām. Populārākais nostāsts ir par villas noskatīšanu Parīzē. 1900. gadā tur notikusi Pasaules izstāde, kurā tā it kā bijusi Krievijas delegācijas administrācijas ēka. Pavisam romantisku auru ēkai piešķir mutvārdu stāsts par kapteini Bangertu no Liepājas, kurš to uzdāvinājis savai iecerētajai. Leģendai par ēkas atvešanu no Parīzes nav pamata, jo līdz šim nav izdevies atrast vēstures avotus, kas to pierāda, turklāt ēkas īpašnieki bijuši Luiss Bangerts, fabrikants no Liepājas, un viņa sieva Fanija Bangerte. Diemžēl par ēkas saimniekiem nekas daudz nav zināms.

silueti.jpg

Vēstures avoti liecina par to, ka, visticamāk, ēka tika atvesta no Liepājas, taču joprojām tam trūkst drošu pierādījumu. Ēka uzbūvēta ap 1900. gadu, taču precīzs būvniecības gads nav zināms. Paula Maksa Berči (Paul Max Bertschy, 1840–1911) ēkas plāns saglabājies Liepājas muzeja būvprojektu arhīvā. Uz tā nav ne datējuma, ne paraksta, taču Berči radošais rokraksts arhitektūrā ir izteikts. 19. gadsimta 80. gados Liepājā uzceltas vairākas līdzīgas ēkas pēc arhitekta Berči projektiem.

20. gadsimta 40. gadu beigās muzejā tika izveidota vēstures, sociālistiskās celtniecības, Lielā Tēvijas kara (Otrā pasaules kara) un mākslas nodaļa, tika iekārtoti izstāžu stendi par aktuāliem notikumiem. 1945. gadā krājumā bija 5038 eksponāti. 1949. gadā muzejs kļuva par novadpētniecības muzeju. 50. gados sāka strādāt dabas nodaļa, tika veidota ekspozīcija un izstādes par novada dabas objektiem un to aizsardzību, floru un faunu. Paplašinot darbību, muzejs atvēra filiāli Saldū, kas darbojās līdz 60. gadu otrajai pusei. 60. gados muzejā pieauga darbinieku skaits, kā arī notika dažādu ekspozīciju veidošana. Muzeja apsaimniekošanā nonāca Sv. Katrīnas baznīca, kurā tika iekārtota ekspozīcija „Kuldīgas novada arhitektūra 17.–19. gadsimtā”.

kuldigas-detalas.jpg

Fondu glabātavām izbūvēja Pilssarga namiņu Pils ielā 4 un muzeja saimniecības ēku Pils ielā 5. No 1964. gada to sauca par Kuldīgas novadpētniecības un mākslas muzeju.

Rakstnieka Voldemāra Sauleskalna māja „Sauleskalni” un dārzs muzeja īpašumā nonāca 1973. gadā, tur tika izveidota ekspozīcija, kas veltīta ievērojamiem novada kultūras darbiniekiem. Kopš 1977. gada par tradīciju kļuva kultūras darbinieku salidojums. 

20. gadsimta 70. un 80. gadi ir komplekso ekspedīciju laiks Latvijā. Lai papildinātu krājumus, muzeju darbinieki devās kompleksajās ekspedīcijās pa Latvijas laukiem un pilsētām. Arī Kuldīgas muzejs pētīja rajonu, aptverot visu teritoriju un bagātīgi papildinot krājumu. Tika paplašināta etnogrāfisko un sadzīves priekšmetu, arī darbarīku kolekcija.

ekspedicija.jpg
knm_60-80-gadi.jpg

90. gadu sākumā visā Latvijā notika nozīmīgas pārmaiņas – vairākas arī Kuldīgas muzejā. Tika likvidēta filiāle „Sauleskalnos”, bet Sv. Katrīnas baznīca 1990. gadā tika atdota draudzei. 1999. gadā muzejs izveidoja filiāli – Kāršu muzeju, kurā tika eksponēta Jāņa Mētras spēļu kāršu privātkolekcija. Vēlāk filiāle tika pārveidota par Kāršu istabu, izstāžu zāli.

kartis.jpg

2002. gadā kuldīdznieki bija to septiņu Latvijas muzeju skaitā, kas piedalījās starptautiskajā akcijā "Muzeju pavasaris". Trīs gadus vēlāk aizsākās starptautiska Eiropas akcija "Muzeju nakts", tajā Kuldīgas novada muzejs piedalās katru gadu.

muzeju_nakts_2018.jpg

2010. gadā projekta “Kuldīgas novada muzeja restaurācija un koka arhitektūras amatnieku darbnīcas izveide” īstenošanas laikā tika restaurēta muzeja ēkas fasāde un izveidots Latvijā pirmais koka amatniecības un restaurācijas centrs. Savukārt ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu 2014. gadā īstenots projekts “Vēsturiskās Bangerta villas restaurācija jaunu un inovatīvu muzeja pakalpojumu izveidei”.

restauracija.jpg

Ēkas restaurācijas laikā, balstoties uz iepriekš veikto ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, tika atjaunotas tapetes, sienu, griestu un grīdu vēsturiskie krāsojumi, restaurēti koka būvgaldniecības izstrādājumi (durvis, kāpnes) un krāsnis, kā arī izbūvētas jaunas inženierkomunikācijas.

kamins.jpg

Pirmā stāva telpām uzlabota hidroizolācija, izbūvēts lifts-pacēlājs, rekonstruētas zudušās virtuves kāpnes un durvju vērtnes, kā arī ierīkots panduss, lai cilvēkiem ratiņkrēslā un vecākiem ar bērnu ratiņiem nodrošinātu ērtu piekļuvi muzejam. Ēkas vestibilā iekārtots Apmeklētāju centrs un garderobe. Pirmajā stāvā iekārtotas izstāžu telpas un palīgtelpa personālam, kā arī atjaunotas virtuves kāpnes.