Sazinies ar mums

22015462
Apmeklētāju centrs

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

Rekvizīti norēķiniem

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301
Reģ. nr. 90000035590          
PVN reģ. nr. LV90000035590    
Norēķina konts: a/s „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta nr. LV26UNLA0011001130401

Darba laiks

Ņemot vērā valstī izsludināto ārkārtējo situāciju, no 21. oktobra līdz 15. novembrim

Kuldīgas novada muzejs apmeklētājiem slēgts!

Informācija par muzeja piedāvājumu un pakalpojumiem

Ja vēlaties uzzināt par muzeja apmeklējumu, ekskursijām, piedāvājumu jaunlaulātājiem vai dzimšanas dienas svinībām:

Informācija par muzeja krājumu

Ja vēlaties uzzināt par iespēju apmeklēt muzeja krājumu, uzzināt par krājuma materiāliem un ar tiem saistītajiem pakalpojumiem vai dāvināt muzejam priekšmetus:

Informācija par izstādēm un pasākumiem

Ja vēlaties piedāvāt savu izstādi, organizēt pasākumu vai piedāvāt cita veida sadarbību saistībā ar pasākumiem un izstādēm:

Apmeklētāju centrs

Sabīne Ernsone

Apmeklētāju centra vadītāja p.i.

Liene Blūma

Apmeklētāju centra speciāliste

Indra Vilmane

Apmeklētāju centra speciāliste

Liene Jonele

Apmeklētāju centra speciāliste

Komunikācijas nodaļa

Kristīne Āboliņa

Komunikācijas nodaļas vadītāja

Liene Zotova

Ekspozīciju un izstāžu kuratore

Sabīne Ernsone

Muzejpedagoģe

Antra Meike

Māksliniece

Krājuma un pētniecības nodaļa

Inna Rozentāle

Krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja

Elita Pūrīte

Galvenā krājuma glabātāja

Ingrīda Pole

Krājuma glabātāja

Ilze Lāce

Krājuma glabātāja

Kristīne Beķere

Pētniece

Pēteris Pabērzs

Pētnieks

Megija Miķelsone

Muzeja priekšmetu restauratore

Kuldīgas novada muzeja vadība

 

Eduards Dambergs

Kuldīgas novada muzeja vadītājs

 

Inese Dimitrijeva

Lietvede

Saimniecības nodaļa

Aldis Pipers

Saimniecības nodaļas vadītājs

Māris Balodis

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

Datu aizsardzības speciālists

Jurijs Višņakovs