Sazinies ar mums

22015462
Apmeklētāju centrs

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

Ņemot vērā valstī noteiktos ierobežojumus,

Kuldīgas novada muzejs apmeklētājiem slēgts līdz ārkārtējās situācijas beigām.

Rekvizīti norēķiniem

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV – 3301
Reģ. nr. 90000035590          
PVN reģ. nr. LV90000035590    
Norēķina konts: a/s „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta nr. LV26UNLA0011001130401

 

Eduards Dambergs

Kuldīgas novada muzeja vadītājs

 

Inese Dimitrijeva

Lietvede

Krājuma un pētniecības nodaļa

Inna Rozentāle

Krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja

Elita Pūrīte

Galvenā krājuma glabātāja

Ingrīda Pole

Krājuma glabātāja

Kristīne Beķere

Pētniece

Pēteris Pabērzs

Pētnieks

Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļa

Kristīne Āboliņa

Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļas vadītāja

Aiga Blumberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabīne Ernsone

Muzejpedagoģe

Antra Meike

Māksliniece-noformētāja

Apmeklētāju centrs

Laura Staškus

Apmeklētāju centra

vadītāja

Liene Blūma

Apmeklētāju centra speciāliste

Indra Vilmane

Apmeklētāju centra speciāliste

Liene Jonele

Apmeklētāju centra speciāliste

Saimniecības nodaļa

Aldis Pipers

Saimniecības nodaļas vadītājs

Māris Balodis

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

KONTAKTI

INFO.MUZEJS@KULDIGA.LV

TĀLR. 22015462
APMEKLĒTĀJU CENTRS

ADRESE

Kuldīgas novada muzejs

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

Kuldīgas novada muzeja Krājuma un pētniecības nodaļa

Dzirnavu iela 5, Kuldīga, LV-3301

© 2021 KNM