KONTAKTI | KNM

Sazinies ar mums

+371 63350179

+371 22015462
Apmeklētāju centrs

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

Rekvizīti norēķiniem

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV – 3301
Reģ. nr. 90000035590          
PVN reģ. nr. LV90000035590    
Norēķina konts: a/s „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta nr. LV26UNLA0011001130401

 

Eduards Dambergs

Kuldīgas novada muzeja vadītājs

 

Inese Dimitrijeva

Lietvede

inese.dimitrijeva@kuldiga.lv
63350112; 26132858

Krājuma un pētniecības nodaļa

KRĀJUMS TIEK PĀRVIETOTS UZ JAUNĀM TELPĀM. APMEKLĒTĀJUS UZŅEMSIM PĒC PĀRCELŠANĀS. PALDIES PAR SAPRATNI!

Inna Rozentāle

Krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja

Elita Pūrīte

Galvenā krājuma glabātāja

Indra Orehova

Krājuma glabātāja

Ingrīda Pole

Krājuma glabātāja

Līva Felsberga

Muzeja priekšmetu restauratore

Pēteris Pabērzs

Pētnieks

Kristīne Beķere

Pētniece

Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļa

Kristīne Āboliņa

Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļas vadītāja

Aiga Blumberga

Sabiedrisko attiecību speciāliste

Sabīne Ernsone

Muzejpedagoģe

Antra Meike

Māksliniece-noformētāja

Apmeklētāju centrs

Laura Staškus

Apmeklētāju centra

vadītāja

Liene Blūma

Apmeklētāju centra speciāliste

info.muzejs@kuldiga.lv

63350179; 22015462

Indra Vilmane

Apmeklētāju centra speciāliste

info.muzejs@kuldiga.lv

63350179; 22015462

Dace Blathena

Apmeklētāju centra speciāliste

info.muzejs@kuldiga.lv

63350179; 22015462

Saimniecības nodaļa

Aldis Pipers

Saimniecības nodaļas vadītājs

Māris Balodis

Saimniecības nodaļas vadītāja vietnieks

KONTAKTI

INFO.MUZEJS@KULDIGA.LV

+371 63350179; +371 22015462
APMEKLĒTĀJU CENTRS

ADRESE

Kuldīgas novada muzejs

Pils iela 5, Kuldīga, LV-3301

Kuldīgas novada muzeja Krājuma un pētniecības nodaļa

Dzirnavu iela 5, Kuldīga, LV-3301

© 2019 KNM