top of page

MUZEJA KRĀJUMS

bulta.png

Kuldīgas novada muzejs ir vienīgais muzejs Latvijā, kura krājums tik pilnīgi raksturo Kurzemes centrālās daļas vēsturi un kultūru Latvijas un pasaules kontekstā. Muzeja krājums ir viens no lielākajiem Kurzemē, to veido 115 007 priekšmeti, kas raksturo Kuldīgas novada krāšņo vēsturi un kultūru no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām.

 

Muzeja krājumu sākotnēji veidoja dokumenti, mākslas darbi no privātpersonu kolekcijām, kā arī priekšmeti no Kuldīgas Valsts ģimnāzijas muzeja. 20. gadsimta 30. gados krājums tika papildināts ar pilsētas domes finansētiem iepirkumiem, kā arī dāvinājumiem. Palielinoties krājumam, 1940. gadā muzejam tika piešķirta ēka Pils ielā 5. Pēc Otrā pasaules kara krājuma komplektēšana, zinātniski pētnieciskais un izglītojošais darbs tika veikts atbilstoši valdošajai Padomju Savienības komunistiskās partijas ideoloģijai. 20. gadsimta 70.–80. gados, veicot kompleksās ekspedīcijas Kuldīgas rajonā, krājums tika būtiski papildināts.

Laikā pēc neatkarības atgūšanas krājums vairākkārtēji mainījis savu atrašanās vietu. Līdz 2011. gadam tas glabājās četrās vietās Kuldīgā. Krājuma kolekcijas sāka uzglabāt centralizēti 2011. gada nogalē, kad pašvaldība muzejam nodeva ēku Vakara ielā 6. Tajā kolekciju grupas (atbilstoši materiālam un kolekcijas veidam) tika izvietotas slēgtās krātuvēs. Ēka bija būvēta padomju laikos kā bērnudārzs. Telpas bija ļoti sliktā tehniskā stāvoklī, un muzejs par saviem budžeta līdzekļiem nespēja ēku uzturēt un atjaunot, tādēļ vērsās Kuldīgas novada pašvaldībā pēc palīdzības.

2019. gadā Kuldīgas novada muzejam lietošanā tika nodota vēsturiskā Latvijas Valsts bankas ēka Dzirnavu ielā 5, kurā tika iekārtotas slēgtās krātuves, būtiski uzlabojot priekšmetu glabāšanas apstākļus, un darba telpas Krājuma un pētniecības nodaļas darbiniekiem. Uz jauno ēku tika pārvietotas visas muzeja kolekcijas. Pagrabstāvā un ēkas pirmajā stāvā atrodas slēgtās krātuves un darbinieku kabineti, savukārt otrajā stāvā šobrīd tiek iekārtota atvērtā krājuma ekspozīcija, kurā tiek plānots izvietot vairāk par trešdaļu muzeja krājuma lietisko priekšmetu. Izveidojot atvērto krājumu, sabiedrībai būs iespēja iepazīt neeksponētos krājuma priekšmetus, izzināt Kurzemes centrālās daļas vēsturi un kultūru, kā arī veicināt izpratni par kultūras mantojuma izpētes un saglabāšanas nozīmi.

Kuldīgas novada muzejam kā valsts akreditētam muzejam katru gadu jādigitalizē krājuma vienības. Noslēdzoties 2022. gadam, digitalizēti 23 084 priekšmeti. http://www.nmkk.lv/

MAKSAS PAKALPOJUMI

Muzeja krājuma priekšmetu digitālo kopiju nosūtīšana uz e-pastu vai ierakstīšana datu nesējā

Muzeja krājuma priekšmetu digitālo kopiju nosūtīšana uz e-pastu vai ierakstīšana datu nesējā ar vēstures izpēti, zinātni un izglītību tieši nesaistītiem mērķiem (publicējot atsauce uz Kuldīgas novada muzeju ir obligāta). Viens priekšmets 20.00 EUR

bottom of page