top of page

NODARBĪBAS

bulta.png

Lai pieteiktos nodarbībai vēsturiskajā Bangertu villā, zvani 25462236 vai raksti baiba.vetraja@kuldiga.lv.
Lai pieteiktos nodarbībai atvērtā krājuma ekspozīcijā, zvani 28879067 vai raksti sabine.ernsone@kuldiga.lv.

No pirmdienas līdz piektdienai gaidām skolēnus muzejā, lai aizraujošās nodarbībās gūtu jaunas zināšanas!!

KNM photo  03 maijs 2024 (48).jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Tuk – tuk. Kas tur? Kultūras piemineklis”

(nodarbības sākums atvērtā krājuma ekspozīcijas pagalmā, nodarbības turpinājums pilsētvidē)

Kultūras mantojums ir mums visapkārt, ikdienā sastopamies ar dažādiem kultūras pieminekļiem un reizēm pat nenojaušam to vērtību un nozīmi. Mūsu šodienas dzīvi un nākotni ietekmē tas, ko esam mantojuši un saglabājuši no pagātnes. Nodarbības laikā skolēniem būs iespēja uzzināt par dažādiem kultūras pieminekļu veidiem, doties izzinošā pastaigā pa Kuldīgas ielām un patstāvīgi veikt uzdevumus.

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar kultūras pieminekļu veidiem, to dažādo iedalījumu un veidot priekšstatu par kultūras mantojuma vērtību. Ar aktīvu piedalīšanos orientēšanās spēlē radīt priekšstatu, cik dažāds kultūras mantojums ir sastopams Kuldīgā. 

 

Mērķauditorija: 5.–12. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Ēvalds Valters”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Vēsturi un kultūru veido cilvēki. Kuldīgas novads var lepoties ar daudziem ievērojamiem novadniekiem: zinātniekiem, politiķiem, mūziķiem, gleznotājiem, tēlniekiem un aktieriem. Šogad atzīmējam slavena aktiera Ēvalda Valtera 130. dzimšanas dienu. Nodarbībā sasaistē ar Latvijas vēsturi izzināsim mākslinieka dzīvesgājumu un radošo darbību, kā arī paši iejutīsimies aktieru lomā.

Mērķis: Mākslinieka 130. gadu jubilejā rosināt skolēnus iepazīt mūsu ievērojamo novadnieku Ēvaldu Valteru, izpētīt viņa sasniegumus un veikumu garā mūža laikā.

 

Mērķauditorija: 3.–6., 7.–9., 10.–12. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Soļojam pagātnē – mazajiem”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Lai iepazītu novada vēsturi visā tās krāšņumā mazajiem pētniekiem uz muzeju būs jāatnāk trīs reizes. Pirmajā tikšanās reizē, attinot laika kamolu un pildot aizraujošus uzdevumus, tiks iepazīta aizvēsture un viduslaiki; otrajā ­­– jaunie laiki; trešajā ­– dinamiskais 20.–21. gadsimts.

Mērķis: Iepazīt un atkārtot Latvijas vēstures periodus un nozīmīgākos notikumus Kuldīgas novadā no akmens laikmeta līdz mūsdienām. 

 

Mērķauditorija: 4.–6. klašu skolēni.

KNM photo  16 febr. 2024 (5).jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Ačgārnā pasaule”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Mūsu katra dzīvē bijuši mirkļi, kurus bijusi nepārvarama vēlme iemūžināt. Mūsdienās to varam darīt, pateicoties fotoaparātam. Bet cik no mums var sacīt, ka piedzīvojuši vēsturisko fotoattēlu radīšanas metodi, kāda tā bijusi pašos pirmsākumos? Pateicoties aizraujošajai fotoizstādei “Klusums”, nodarbībā noskaidrosim fotoaparāta ceļu cauri pagātnei līdz mūsdienīgajiem aparātiem un aplūkosim “camera obscura” gaismas fenomenu – Ventas rumbu izstādes telpā.

Mērķis: Atklāt bērniem, kādi laika gaitā bijuši mūsdienīgo fotoaparātu priekšteči, aplūkot Lauras Vilertes darbu izstādi Kuldīgas novada muzejā un saņemt praktisku un aizraujošu uzdevumu, apgūtās vielas patstāvīgai nostiprināšanai mājās.

 

Mērķauditorija: 3.–7. klašu skolēni.

KNM photo  04 marts 2024 (5).jpg
105 KNM 13762.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Soļojam pagātnē – lielajiem”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Lai iepazītu novada vēsturi visā tās krāšņumā lielajiem pētniekiem uz muzeju būs jāatnāk divas reizes. Pirmajā tikšanās reizē, attinot laika kamolu un pildot dažādus uzdevumus, tiks iepazīta vēsture no akmens laikmeta līdz 19. gadsimtam. Savukārt otrajā tikšanās reizē tiks iepazīts dinamiskais 20.–21. gadsimts.

Mērķis: Iepazīt un atkārtot Latvijas vēstures periodus un nozīmīgākos notikumus Kuldīgas novadā no akmens laikmeta līdz mūsdienām. 

 

Mērķauditorija: 7.–9. klašu skolēni.

KNM photo  05 febr. 2024 (13).jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Spogulīt, spogulīt, saki man tā!”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Kā radušies spoguļi? Kāda bijusi to attīstība un nozīme laika gaitā? Kam izmantojām spoguļus senāk, un kam mūsdienās? Atbildi uz šiem jautājumiem meklēsim, gan smeļoties iedvesmu  vēsturisko spogulīšu izstādē "Otrā pusē", gan radoši darbojoties kopā ar muzejpedagoģi.

Mērķis: Ievadīt bērnus seno spogulīšu pasaulē, aplūkojot Ilonas Jahimovičas kolekcijas izstādi Kuldīgas novada muzejā. Atklāt vēsturiskos faktus par spoguļu izcelsmi un attīstību laika gaitā.

 

Mērķauditorija: pirmskolas vecuma audzēkņi, 1.–3., 4.–6. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Pilsētas detaļas”

(atvērtā krājuma ekspozīcijā)

Nodarbības laikā varēs tuvāk iepazīt ekspozīciju “Priekšmetu stāsti par Kuldīgu” un izzināt pilsētas stāstu, raugoties caur ēku un būvdetaļu prizmu.

Ekspozīcija aicina apmeklētāju aizdomāties par to, kā no dažādu laiku vēsturiskām detaļām veidojies kopējais vizuālais pilsētas tēls, pie kura esam pieraduši. Nodarbībā tiks veicināta skolēnu izpratne par pilsētas vērtību, tās vēsturi un kultūrvēsturisko nozīmi.

Mērķis: Padziļināt skolēnu izpratni par Kuldīgas vēsturisko pilsētvidi, kā arī par kultūras mantojuma saglabāšanas un izpētes nozīmi.

 

Mērķauditorija: 6.–9. klašu skolēni.

3.1.jpg
4.2.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Darbs un darbarīks”

(atvērtā krājuma ekspozīcijā)

Kādus darbarīkus un sadzīves priekšmetus izmantoja cilvēki pirms 100 un vairāk gadiem? Kādus priekšmetus izmantojam mūsdienās to vietā?

Etnogrāfiskie priekšmeti jeb tādi priekšmeti, kas saistīti ar tautas tradicionālo materiālo kultūru, ir viens no tiešākajiem veidiem, kā ielūkoties mūsu senču ikdienas dzīvē gadsimtu ritējumā. Priekšmeti ekspozīcijā “Tradicionālais dzīvesveids Viduskurzemē” dod iespēju uzzināt, kādi bija dzīves un darba apstākļi zemnieku mājās 19. un 20. gadsimta mijā.

Mērķis:  Aplūkot muzeja etnogrāfisko priekšmetu kolekciju, noskaidrot priekšmetu pielietojumu sendienās un aizdomāties par to, kā agrāk cilvēki apstrādāja zemi, saimniekoja mājās un cik ļoti nepieciešami ikdienā bija dažādi amatnieku darinājumi.

 

Mērķauditorija: 1.–3., 4.–7. klašu skolēni

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Pašā lādes dziļumā slēpta zelta atslēdziņa”

(atvērtā krājuma ekspozīcijā)

Lādes kā dažādu lietu novietnes bijušas mums līdzās jau gadsimtiem ilgi. Tomēr vai ir zināms, kādus priekšmetus cilvēki lādēs glabāja senāk? Ko cilvēks uzskatīja par bagātību senāk un tagad? Ko lādēs liktu mēs paši, ja būtu tāda vajadzība un iespēja? Nodarbības laikā vēsturiskajā bankas seifa telpā tiks iepazīta ekspozīcija “Lādes – vērtību glabātājas”. Noslēgumā dalīsimies pārdomās par to, kas tad ir īsta bagātība.

 

Mērķis: Iepazīt muzeja lāžu kolekciju, noskaidrot to pielietojumu sendienās un apsvērt, kas tad ir īsta bagātība.

Mērķauditorija: 3.–6. klašu skolēni

KNM photo  13 dec. 2023 (69).jpg
2.2.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Banka un nauda”

(atvērtā krājuma ekspozīcijā)

Nodarbības laikā būs iespēja apskatīt un tuvāk iepazīt ekspozīciju “Nauda un Latvijas banka Kuldīgā”. Skolēni izzinās naudas un banku vēsturi Latvijā un pasaulē. Nodarbības laikā ar dažādu uzdevumu palīdzību tiks izzināts, ko agrāk izmantoja naudas vietā, kā radās bankas, ar ko tās nodarbojas mūsdienās. Skolēniem būs iespēja aprēķināt savu budžetu.

 

Mērķis: Izmantojot ekspozīciju “Nauda un Latvijas banka Kuldīgā”, iepazīstināt skolēnus ar naudas un banku sistēmas attīstību, kā arī radīt priekšstatu par naudas vērtību un budžeta plānošanu.

 

Mērķauditorija: 1.–4., 5.–7., 8.–9. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Ko stāsta mākslas darbs”

(atvērtā krājuma ekspozīcijā)

Vērīgi ielūkojoties mākslas darbā var pamanīt kādas līnijas, krāsas, gaismu un ēnu spēles ir redzamas gleznā, kā arī saprast, kādus līdzekļus autors izmantojis darba radīšanā.

Šīs nodarbības laikā skolēni iepazīs daļu no muzeja bagātīgās mākslas kolekcijas, un tā kalpos par palīglīdzekli mācoties vizuālo mākslu. Skolēni apgūs, kas ir ainava, portrets, perspektīva, kāda ir līniju un krāsu nozīme, kā arī nostiprinās apgūtās zināšanas, praktiski darbojoties.

 

Mērķis: Ieinteresēt skolēnus mākslas izpētē, kas ļautu atpazīt un vadīt savas emocijas, izjūtas un domāšanu, paaugstinātu personīgās radošās prasmes.

 

Mērķauditorija: 1.–3., 4.–6., 7.–9. klašu skolēni

1.1.jpg
KNM photo  19 okt. 2023 (20).jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Ceļojums muzeja krājumā”

(atvērtā krājuma ekspozīcijā)

Kuldīgas novada muzejs ar tajā esošajiem vairāk kā 115 tūkstošiem priekšmetu var lepoties ar to, ka ir vienīgais muzejs Latvijā, kura krājums tik pilnīgi raksturo Kurzemes centrālās daļas vēsturi un kultūru no senākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Pirmā apmeklējuma laikā bērniem būs iespēja aplūkot atvērtā krājuma vēsturiskos priekšmetus un izzināt to stāstus.

Mērķis: Nepiespiestā atmosfērā izpētīt un iepazīt jauno atvērtā krājuma ekspozīciju, muzeja bagātīgās kolekcijas un daudzveidīgo priekšmetu stāstus, kā arī uzzināt, kas un kādēļ atrodams muzeja krājumā.

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Mana Latvijas garša”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Garšvielas un garšaugi bijuši mūsu uzticamie kompanjoni jau kopš seniem laikiem – kā zāles, skaistumu veicinošs elements un ēdiena garšas un smaržas bagātinātāji. Kādu laiku mazliet piemirsti, tie atkaro savu vietu cilvēku dzīvē un mums no jauna jāmācās atklāt visas to daudzpusīgās īpašības, tādēļ šajā nodarbībā aplūkosim, kāda bijusi garšvielu un garšaugu izmantošanas vēsture pasaulē un Latvijā un izveidosim maisiņu ar savu Latvijas garšu.

Mērķis: Rosināt bērnus atklāt garšvielu un garšaugu aizraujošo smaržu un garšu pasauli.

Mērķauditorija: 1.–5. klašu skolēni

DSC_0031.JPG
4.png

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Museum detective”

(vēsturiskajā Bangertu villā)

Viesojoties muzejā iespējams uziet negaidītas lietas! Interesanta pastaiga un daudzveidīgi uzdevumi ir atslēga jebkuras mācību vielas apguvei un nostiprināšanai, tādēļ šoreiz piedāvājam mūsu apmeklētājiem pievērsties savu angļu valodas zināšanu atsvaidzināšanai, atkārtojot vārdiņus no 1. – 3. klases svešvalodas apguves mācību programmas.

Mērķis: Ne vien minēt, bet arī zināt un atkārtot! Šoreiz muzejā mācīsimies angļu valodu, liekot lietā vārdu krājumu no 1.-3. klašu mācību grāmatas, lai skolā gūtās zināšanas nostiprinātu ar aizraujošiem, atmiņā paliekošiem uzdevumiem.

Mērķauditorija: 1.–3. klašu skolēni

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Redakcija “Ventmalas vēstis””
(vēsturiskajā Bangertu villā)

Vai izdot avīzi ir viegli? Kam tajā jābūt? Kādi ir maketēšanas (dizaina izstrādes) noteikumi? Ar ko atšķiras ziņas no viedokļu rakstiem? Par ko avīzē vajag un par ko nedrīkst rakstīt? Vai arī publikācijās ir jāievēro pieklājības normas un etiķete?

 

Visus šos un vēl citus jautājumus noskaidrosim, sagatavojot un “iespiežot” paši savas avīzes titullapu, kuru parādīt draugiem un skolasbiedriem. 

Mērķis: Iepazīstināt bērnus ar “drukātā vārda” tapšanas procesa aizkulisēm pagātnē, sniegt ieskatu mūsdienu avīžu tapšanā, radīt savu “Ventmalas vēstu” versiju.

Mērķauditorija: 4.–9. klašu skolēni

rakstammasina 2.jpg
DSC_0970.JPG

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Kritiskais es”
(vēsturiskajā Bangertu villā)

Laikā, kad informācijas apjoms ir milzīgs, par vienu no nozīmīgākajām prasmēm kļūst kritiskā domāšana, jeb spēja patstāvīgi un loģiski izvērtēt informāciju, lai pieņemtu pamatotus, pārdomātus lēmumus, izveidotu un izteiktu vērtējumus un spriedumus, izprastu ētikas un morāles principus.

 

Nodarbība vedinās jauniešus iedziļināties un izprast savu viedokļu veidošanās procesus, ņemt vērā un izvērtēt informācijas avotus, izvairīties no manipulācijas trikiem un apzināties emociju ietekmi uz mūsu spēju kritiski izvērtēt saņemto informāciju.

Mērķis: Vedināt jauniešus saprast, kā veidojas personīgais un sabiedrības viedoklis, kā to ietekmē mūsu katra spējas izvērtēt informāciju un apzināties kritiskās domāšanas nepieciešamību un personīgo atbildību labākas sabiedrības veidošanā.

Mērķauditorija: 4.–6. un 7.–9. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Viena diena kungu namā”
(vēsturiskajā Bangertu villā)

Šīs nodarbības mērķis ir likt bērniem aizdomāties un arī padomāt par to, kāda varētu būt bijusi nama iemītnieku dzīve 20. gadsimta sākumā, kas varētu būt darīts katrā no skaistā nama telpām un kādām nodarbēm viņi paši šīs telpas izmantotu mūsdienās.

 

Nodarbības laikā pētīsim gan telpas, gan to “klusos iemītniekus” – priekšmetus no muzeja krājuma, kuri stāsta mums par pagājušo laiku, kā arī darbosimies praktiski, cenšoties iejusties senā nama iemītnieku lomās.

Mērķis: Iepazīt un pamatīgāk izpētīt muzeja pamatekspozīciju, uzzināt vēsturiskos faktus par katras Bangertu villas telpas nozīmi un pielietojumu 20. gadsimta sākumā. Aplūkot ar nama sadzīvi saistītos priekšmetus no muzeja krājuma un, darbojoties praktiski, nostiprināt gūtās zināšanas par muzejā esošajām lietām un vietām.

Mērķauditorija: 1.–3. un 4.–7. klašu skolēni.

Ieva_Benefelde_KMuzejs (62).jpg
1.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Iesien mani mezgliņā”
(vēsturiskajā Bangertu villā)

Mezglus redzam ne vien kurpju šņorēs un kaklasaitēs, bet arī medicīnā. Mezgli nāk mums talkā neskaitāmās situācijās! Savulaik tie izmantoti informācijas “pierakstīšanai” un bijuši nozīmīgi, jo uzskatīti par veiksmes nesējiem un pat dzīvības glābējiem – gādājot medījumu vai palīdzot izglābties bīstamās situācijās.

Mērķis: Izpētīt un iepazīt mezglu pielietojumu senāk un tagad, trenēt rokas un prātu, veidojot pašam savas mezglu kombinācijas.

Mērķauditorija: 4.–9. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Parakstīts, apzīmogots, piegādāts”
(vēsturiskajā Bangertu villā)

Spiedogi pielietoti kopš seniem laikiem, un to pielietojuma mērķis saglabājies līdz pat mūsdienām – tie apliecina dokumenta īstumu un parakstītāja autentiskumu. Agrāk zīmogus spieda mālā vai vaskā, vēlāk arī zeltā, sudrabā, zīmoglakā un svinā. Arī mūsu muzeja krājumā atrodami ļoti īpaši spiedogi – Kuldīgas pilsētas mazais spiedogs un birģermeistara spiedogs.

 

Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā pētīsim spiedogus, kādi tie bija senāk, un kādi tie ir tagad, kā arī sagatavosim un apzīmogosim īpašu vēstījumu saviem tuvākajiem.

Mērķis: Iepazīt un izpētīt zīmogu pielietojumu senāk un tagad, radīt savu īpašo vēstījumu sev mīļam cilvēkam, “parakstīt, apzīmogot un piegādāt” to. (Spiedogs definēts kā priekšmets/rīks, ar kuru tiek veidots nospiedums/attēls. Zīmogs definēts kā šī procesa rezultāts.)

Mērķauditorija: 1.–3. (zīmētā “vēstule”) un 4.–7. (rakstīts vēstījums) klašu skolēni.

5.jpg
pieminekli-2.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība ”Vēsturei pa pēdām – mazo pētnieku iznāciens”

Vai tu zināji, ka par pieminekli var saukt ne tikai akmens skulptūru, bet arī senas durvis, krāsni, ērģeles, pilskalnu, tiltu, muižiņu vai pat stalli? Un vai zināji, ka Kuldīgas novadā šādi pieminekļi atrodami gandrīz ik uz soļa?

Pievienojies mums, uzzini, cik vēstures pieminekļu spēsi atrast uz vienas ielas, un atklāj, vai pratīsi atslēgt burvju lādīti un uziet tajā paslēpto pārsteigumu!

Mērķis: Rosināt bērnos vēlmi izzināt un izpētīt sava novada un pilsētas daudzveidīgo pagātni, pamanīt lietas, kurām ikdienas steigā paskrienam garām.

Mērķauditorija: 1.–3. klašu skolēni.

Spēle pilsētvidē "Vecpilsētas nianses"

Tā vien šķiet, ka ikdienas steigā nav laika paskatīties apkārt, nav vaļas pievērst uzmanību pagātnes liecībām, kas neuzkrītoši mīt mums tepat līdzās. Tādēļ dodies lēnā pastaigā pa vecpilsētas ielām, iepazīsti senās Kuldīgas stāstus, aplūko attēlus no muzeja krājuma un salīdzini tos ar ainavām, kas paveras skatienam mūsdienās. Orientēties pusotru stundu garajā pastaigā tev palīdzēs Kuldīgas novada muzeja izveidotā karte.

 

Veiksmīgu ceļojumu pagātnē!

Mērķis: Rosināt doties pastaigā pa vecpilsētu un iepazīt Kuldīgas seno ēku vēsturi, izmantojot mobilo telefonu.

Mērķauditorija: 5.-12. klašu skolēni.

Vecpilsetas_nianses.jpg

Fotospēle "Iepazīsti Kuldīgu"

Kurš būs pirmais? Aicini uz muzeju savus klasesbiedrus, izveidojiet komandas un ļaujieties sacensību priekam! Veicot uzdevumus, būs iespēja izpētīt mūsu skaisto pilsētu. Komandas, kuras neapmaldīsies Kuldīgas šaurajās ieliņās, pabeidzot spēli, gaida jauks pārsteigums.

Mērķis: Doties pastaigā pa pilsētu, sekojot kartē norādītajam maršrutam. Spēles laikā būs iespēja ieraudzīt visvecāko, visaugstāko, visplatāko Kuldīgā, Latvijā un Eiropā, kā arī uzzināt, kāpēc zivis "lido" Kuldīgā.

Mērķauditorija: 5.-12. klašu skolēni.

fot_spele.jpg
KNM 43300.jpg

Spēle Pilsētas dārzā "Klusie pilsētnieki"

Kas var būt jaukāks par rāmu, veldzējošu pastaigu pilsētas dārzā? Tikai pastaiga, kas apvienota ar mūsu izcilās novadnieces, Kuldīgas goda pilsones Līvijas Rezevskas skulptūru aplūkošanu! Ielūkojies tēlnieces ikdienā un radošo procesu norisēs, piedalies spēlē un atbildi uz jautājumiem. “Klusie pilsētnieki” apdzīvo visu pilsētas dārzu, iepazīsti tos visus!

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar novadnieces Līvijas Rezevskas dzīves gājumu un profesionālo darbību, sniedzot iespēju doties aizraujošā, izzinošā pastaigā skulptūru parkā.

Mērķauditorija: 5.-12. klašu skolēni.

bottom of page