top of page

NODARBĪBAS

bulta.png

Lai pieteiktos nodarbībai muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā, zvani 25462236 vai raksti baiba.vetraja@kuldiga.lv.
Lai pieteiktos nodarbībai muzeja krājuma ēkā, zvani 28879067 vai raksti sabine.ernsone@kuldiga.lv.

Gaidīsim ciemos!

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Ceļojums muzeja krājumā”

(muzeja krājuma ēkā)

Kuldīgas novada muzejs ar tajā esošajiem vairāk kā 115 tūkstošiem priekšmetu var lepoties ar to, ka ir vienīgais muzejs Latvijā, kura krājums tik pilnīgi raksturo Kurzemes centrālās daļas vēsturi un kultūru no senākajiem laikiem līdz pat mūsdienām. Pirmā apmeklējuma laikā bērniem būs iespēja aplūkot atvērtā krājuma vēsturiskos priekšmetus un izzināt to stāstus.

Mērķis: Nepiespiestā atmosfērā izpētīt un iepazīt jauno atvērtā krājuma ekspozīciju, muzeja bagātīgās kolekcijas un daudzveidīgo priekšmetu stāstus, kā arī uzzināt, kas un kādēļ atrodams muzeja krājumā.

Mērķauditorija: 1.–12. klašu skolēni

KNM photo  19 okt. 2023 (20).jpg
4.png

Muzejpedagoģiskā nodarbība
“Museum detective”

(muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā)

Viesojoties muzejā iespējams uziet negaidītas lietas! Interesanta pastaiga un daudzveidīgi uzdevumi ir atslēga jebkuras mācību vielas apguvei un nostiprināšanai, tādēļ šoreiz piedāvājam mūsu apmeklētājiem pievērsties savu angļu valodas zināšanu atsvaidzināšanai, atkārtojot vārdiņus no 1. – 3. klases svešvalodas apguves mācību programmas.

Mērķis: Ne vien minēt, bet arī zināt un atkārtot! Šoreiz muzejā mācīsimies angļu valodu, liekot lietā vārdu krājumu no 1.-3. klašu mācību grāmatas, lai skolā gūtās zināšanas nostiprinātu ar aizraujošiem, atmiņā paliekošiem uzdevumiem.

Mērķauditorija: 1.–3. klašu skolēni

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Redakcija “Ventmalas vēstis””
(muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā)

Vai izdot avīzi ir viegli? Kam tajā jābūt? Kādi ir maketēšanas (dizaina izstrādes) noteikumi? Ar ko atšķiras ziņas no viedokļu rakstiem? Par ko avīzē vajag un par ko nedrīkst rakstīt? Vai arī publikācijās ir jāievēro pieklājības normas un etiķete?

 

Visus šos un vēl citus jautājumus noskaidrosim, sagatavojot un “iespiežot” paši savas avīzes titullapu, kuru parādīt draugiem un skolasbiedriem. 

Mērķis: Iepazīstināt bērnus ar “drukātā vārda” tapšanas procesa aizkulisēm pagātnē, sniegt ieskatu mūsdienu avīžu tapšanā, radīt savu “Ventmalas vēstu” versiju.

Mērķauditorija: 4.–9. klašu skolēni

rakstammasina 2.jpg
DSC_0970.JPG

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Kritiskais es”
(muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā)

Laikā, kad informācijas apjoms ir milzīgs, par vienu no nozīmīgākajām prasmēm kļūst kritiskā domāšana, jeb spēja patstāvīgi un loģiski izvērtēt informāciju, lai pieņemtu pamatotus, pārdomātus lēmumus, izveidotu un izteiktu vērtējumus un spriedumus, izprastu ētikas un morāles principus.

 

Nodarbība vedinās jauniešus iedziļināties un izprast savu viedokļu veidošanās procesus, ņemt vērā un izvērtēt informācijas avotus, izvairīties no manipulācijas trikiem un apzināties emociju ietekmi uz mūsu spēju kritiski izvērtēt saņemto informāciju.

Mērķis: Vedināt jauniešus saprast, kā veidojas personīgais un sabiedrības viedoklis, kā to ietekmē mūsu katra spējas izvērtēt informāciju un apzināties kritiskās domāšanas nepieciešamību un personīgo atbildību labākas sabiedrības veidošanā.

Mērķauditorija: 4.–6. un 7.–9. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Viena diena kungu namā”
(muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā)

Šīs nodarbības mērķis ir likt bērniem aizdomāties un arī padomāt par to, kāda varētu būt bijusi nama iemītnieku dzīve 20. gadsimta sākumā, kas varētu būt darīts katrā no skaistā nama telpām un kādām nodarbēm viņi paši šīs telpas izmantotu mūsdienās.

 

Nodarbības laikā pētīsim gan telpas, gan to “klusos iemītniekus” – priekšmetus no muzeja krājuma, kuri stāsta mums par pagājušo laiku, kā arī darbosimies praktiski, cenšoties iejusties senā nama iemītnieku lomās.

Mērķis: Iepazīt un pamatīgāk izpētīt muzeja pamatekspozīciju, uzzināt vēsturiskos faktus par katras Bangertu villas telpas nozīmi un pielietojumu 20. gadsimta sākumā. Aplūkot ar nama sadzīvi saistītos priekšmetus no muzeja krājuma un, darbojoties praktiski, nostiprināt gūtās zināšanas par muzejā esošajām lietām un vietām.

Mērķauditorija: 1.–3. un 4.–7. klašu skolēni.

Ieva_Benefelde_KMuzejs (62).jpg
1.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Iesien mani mezgliņā”
(muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā)

Mezglus redzam ne vien kurpju šņorēs un kaklasaitēs, bet arī medicīnā. Mezgli nāk mums talkā neskaitāmās situācijās! Savulaik tie izmantoti informācijas “pierakstīšanai” un bijuši nozīmīgi, jo uzskatīti par veiksmes nesējiem un pat dzīvības glābējiem – gādājot medījumu vai palīdzot izglābties bīstamās situācijās.

Mērķis: Izpētīt un iepazīt mezglu pielietojumu senāk un tagad, trenēt rokas un prātu, veidojot pašam savas mezglu kombinācijas.

Mērķauditorija: 4.–9. klašu skolēni.

Muzejpedagoģiskā nodarbība “Parakstīts, apzīmogots, piegādāts”
(muzeja izstāžu un ekspozīciju ēkā)

Spiedogi pielietoti kopš seniem laikiem, un to pielietojuma mērķis saglabājies līdz pat mūsdienām – tie apliecina dokumenta īstumu un parakstītāja autentiskumu. Agrāk zīmogus spieda mālā vai vaskā, vēlāk arī zeltā, sudrabā, zīmoglakā un svinā. Arī mūsu muzeja krājumā atrodami ļoti īpaši spiedogi – Kuldīgas pilsētas mazais spiedogs un birģermeistara spiedogs.

 

Muzejpedagoģiskās nodarbības laikā pētīsim spiedogus, kādi tie bija senāk, un kādi tie ir tagad, kā arī sagatavosim un apzīmogosim īpašu vēstījumu saviem tuvākajiem.

Mērķis: Iepazīt un izpētīt zīmogu pielietojumu senāk un tagad, radīt savu īpašo vēstījumu sev mīļam cilvēkam, “parakstīt, apzīmogot un piegādāt” to. (Spiedogs definēts kā priekšmets/rīks, ar kuru tiek veidots nospiedums/attēls. Zīmogs definēts kā šī procesa rezultāts.)

Mērķauditorija: 1.–3. (zīmētā “vēstule”) un 4.–7. (rakstīts vēstījums) klašu skolēni.

5.jpg
pieminekli-2.jpg

Muzejpedagoģiskā nodarbība ”Vēsturei pa pēdām – mazo pētnieku iznāciens”

Vai tu zināji, ka par pieminekli var saukt ne tikai akmens skulptūru, bet arī senas durvis, krāsni, ērģeles, pilskalnu, tiltu, muižiņu vai pat stalli? Un vai zināji, ka Kuldīgas novadā šādi pieminekļi atrodami gandrīz ik uz soļa?

Pievienojies mums, uzzini, cik vēstures pieminekļu spēsi atrast uz vienas ielas, un atklāj, vai pratīsi atslēgt burvju lādīti un uziet tajā paslēpto pārsteigumu!

Mērķis: Rosināt bērnos vēlmi izzināt un izpētīt sava novada un pilsētas daudzveidīgo pagātni, pamanīt lietas, kurām ikdienas steigā paskrienam garām.

Mērķauditorija: 1.–3. klašu skolēni.

Spēle pilsētvidē "Vecpilsētas nianses"

Tā vien šķiet, ka ikdienas steigā nav laika paskatīties apkārt, nav vaļas pievērst uzmanību pagātnes liecībām, kas neuzkrītoši mīt mums tepat līdzās. Tādēļ dodies lēnā pastaigā pa vecpilsētas ielām, iepazīsti senās Kuldīgas stāstus, aplūko attēlus no muzeja krājuma un salīdzini tos ar ainavām, kas paveras skatienam mūsdienās. Orientēties pusotru stundu garajā pastaigā tev palīdzēs Kuldīgas novada muzeja izveidotā karte.

 

Veiksmīgu ceļojumu pagātnē!

Mērķis: Rosināt doties pastaigā pa vecpilsētu un iepazīt Kuldīgas seno ēku vēsturi, izmantojot mobilo telefonu.

Mērķauditorija: 5.-12. klašu skolēni.

Vecpilsetas_nianses.jpg

Fotospēle "Iepazīsti Kuldīgu"

Kurš būs pirmais? Aicini uz muzeju savus klasesbiedrus, izveidojiet komandas un ļaujieties sacensību priekam! Veicot uzdevumus, būs iespēja izpētīt mūsu skaisto pilsētu. Komandas, kuras neapmaldīsies Kuldīgas šaurajās ieliņās, pabeidzot spēli, gaida jauks pārsteigums.

Mērķis: Doties pastaigā pa pilsētu, sekojot kartē norādītajam maršrutam. Spēles laikā būs iespēja ieraudzīt visvecāko, visaugstāko, visplatāko Kuldīgā, Latvijā un Eiropā, kā arī uzzināt, kāpēc zivis "lido" Kuldīgā.

Mērķauditorija: 5.-12. klašu skolēni.

fot_spele.jpg
KNM 43300.jpg

Spēle Pilsētas dārzā "Klusie pilsētnieki"

Kas var būt jaukāks par rāmu, veldzējošu pastaigu pilsētas dārzā? Tikai pastaiga, kas apvienota ar mūsu izcilās novadnieces, Kuldīgas goda pilsones Līvijas Rezevskas skulptūru aplūkošanu! Ielūkojies tēlnieces ikdienā un radošo procesu norisēs, piedalies spēlē un atbildi uz jautājumiem. “Klusie pilsētnieki” apdzīvo visu pilsētas dārzu, iepazīsti tos visus!

Mērķis: Iepazīstināt skolēnus ar novadnieces Līvijas Rezevskas dzīves gājumu un profesionālo darbību, sniedzot iespēju doties aizraujošā, izzinošā pastaigā skulptūru parkā.

Mērķauditorija: 5.-12. klašu skolēni.

bottom of page