top of page

KULDĪGAS NOVADA MUZEJA KONFERENCE "KULDĪGA. KURZEME. 19. GADSIMTS."

28.06.2024.

19. gadsimts bija plašu un visaptverošu pārmaiņu laiks. Industrializācija, jauni izgudrojumi un tehnoloģijas ienesa radikālas izmaiņas ne tikai saimniecībā, bet pilnīgi visās dzīves jomās. 19. gadsimta gaitā izmainījās sabiedrības struktūra, cilvēku dzīvesveids, domāšana, vērtību sistēma. Visas šīs izmaiņas neizbēgami skāra arī Kurzemi un Kuldīgu.

 

Kurzemē papildus pārmaiņas ienesa arī politiskās varas maiņa. Pašās 18. gadsimta beigās, 1795. gadā beidza pastāvēt Kurzemes un Zemgales hercogiste un Kurzeme nokļuva Krievijas impērijas sastāvā. Līdz pat Pirmā pasaules kara beigām, esot impērijas pakļautībā, Kurzemi un Kuldīgu ilgstoši ietekmēja impērijas administratīvā vara, tās saimnieciskā un politiskā situācija.

 

Konferencē “Kuldīga. Kurzeme. 19. gadsimts.” diskutēsim par to, kāda bija dzīve Kuldīgā 19. gadsimta izmaiņu un pārkārtojumu virpulī. Latvijas labākie šo laika posmu pētošie vēsturnieki konferencē stāstīs par svarīgākajām politiskajām un sociālajām norisēm Kuldīgā, par pilsētas iedzīvotājiem, kultūras un reliģiskās dzīves notikumiem.

 

11.10.2024.

Konferences programma:


09:00 – 09:30 Ierašanās, reģistrācija

 

09:30 – 09:45  Konferences atklāšana

 

09:45 – 11:15 I sesija. Pilsēta un tās iedzīvotāji.


Anita Čerpinska (Latvijas Nacionālais arhīvs). Ārsta Oto Hūna materiāli par Kurzemes pilsētām 19. gadsimta sākumā un Kuldīga tajos.


Kristīne Beķere, Pēteris Pabērzs (Kuldīgas novada muzejs). Iedzīvotāji Kuldīgā no 19. gadsimta līdz Otrajam pasaules karam.

 

11:15 – 11:45 Pārtraukums

 

11:45 – 13:15 II sesija. Kultūra un izglītība.  


Pauls Daija (Latvijas Nacionālā bibliotēka). Kārlis Hūgenbergers un pārmaiņas latviešu grāmatniecībā Kurzemē pēc dzimtbūšanas atcelšanas.


Vija Daukšte. Baltijas skolotāju seminārs Kuldīgā.


Inna Rozentāle (Kuldīgas novada muzejs). Kuldīgas novada senvietu arheoloģiskā pētniecība.

                       

13:15 – 14:30 Pusdienu pārtraukums

 

14:30 – 16:00 III sesija. Reliģiskās grupas Kuldīgā.


Kristīne Vaceka-Ante (Kārļa Universitāte, Čehija). Baptisti Kurzemē un Kuldīgā.


Iļja Ļenskis (Muzejs “Ebreji Latvijā”). Ebreji Kurzemē 19. gadsimtā.


Baiba Pazāne (Latvijas Universitāte). Pareizticība Kurzemē un Kuldīgā.

                       

16:00 – 16:30 Pārtraukums

 

16:30 – 18:00 IV sesija. Politiskās un sociālās norises. 


Enija Rubina (Latvijas Nacionālais arhīvs). Kostjuško sacelšanās Kurzemē.


Ēriks Jēkabsons (Latvijas Universitāte). Latvieši cara armijā: virsnieki no Kuldīgas apkārtnes.


Valts Ābele (Latvijas Universitāte) Bruņotā pretdarbība varas iestādēm Kurzemē 1905. gadā: Tukuma piemērs.

                                     

18:00 – 19:00 Konferences noslēgums


KLAUSĪTĀJIEM DALĪBA TIKAI AR IEPRIEKŠĒJU PIETEIKŠANOS!

Yorumlar


bottom of page