top of page

TOPOŠAIS VĒSTURNIEKS APGŪST MUZEJA DARBA SPECIFIKU

11.02.2022.

Kuldīgas novada muzeju par savu muzeoloģijas prakses vietu no 31. janvāra līdz 11. februārim izvēlējās jauns vēsturnieks, Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultātes students Kaspars Markus Molls.


Kaspars Markus apguva muzeja darba specifiku Krājuma un pētniecības nodaļā, iepazīstoties ar krājuma komplektēšanas, uzskaites un izpētes specifiku. Atbilstoši savām zinātniskajām interesēm students padziļināti iepazina muzeja arheoloģisko priekšmetu kolekciju un piedalījās Kundu senkapu senlietu aprakstu precizēšanā. Vienlaikus jaunietis prakses laikā guva priekšstatu par muzeja normatīvo regulējumu un iepazina pārējo muzeja struktūrvienību darbu.

Kaspars Markus par muzejā pavadīto laiku izsakās pozitīvi: “Esmu priecīgs par iespēju aprakstīt Kundu senkapu senlietas, jo mani interesē arheoloģija un savu bakalaura darbu rakstu par Ventas ūdensceļu vēlajā dzelzs laikmetā un viduslaiku sākumposmā. Tāpēc man bija lieliska iespēja papildināt savas zināšanas un praktiskās iemaņas. Man patīk, ka Kuldīgas novada muzejā pētniekiem ir iekārtota sava telpa, kurā var ērti strādāt. Pārliecinājos, ka pētnieka darbs muzejā mani aizrauj, jo tas ir daudzpusīgs: ir iespējas strādāt gan pie zinātniskām publikācijām, gan veidot izstādes.”


Liels paldies, Kaspar Markus, par Tavu pienesumu mūsu darbā! Priecājāmies strādāt kopā ar tik ieinteresētu un talantīgu studentu. Uz tikšanos kādā no muzejiem!

コメント


bottom of page