top of page

Fotoliecības no laulību ceremonijas


12.02.2021.

Par godu Kuldīgas novada dzimtsarakstu nodaļas 100. jubilejai Kuldīgas novada muzejs aicina cilvēkus dalīties ar fotogrāfijām, kurās redzama laulību ceremonija šajā nodaļā laika posmā no 1920. līdz 1960. gadam. Fotogrāfijās var būt attēloti arī citi tālaika dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi.


Muzeja krājumā nav daudz fotoliecību par šiem skaistajiem dzīves brīžiem, kas iemūžināti Kuldīgas dzimtsarakstu nodaļā 20. gadsimta 20.–60. gados, tāpēc lūgums ikvienam pārskatīt savu personīgo fotoarhīvu un iesaistīties mantojuma saglabāšanā. Šādas liecības palīdz pētīt konkrētu vēstures periodu, turklāt tās tiek saglabātas arī nākamajām paaudzēm. Ikviens, kurš krājumā nodod kādu fotogrāfiju no sava personīgā arhīva, palīdz saglabāt ne tikai liecības par konkrētu vēstures periodu, bet arī par savu ģimeni.


Lai nodotu muzeja krājumā fotogrāfiju, kurā atainota laulību ceremonija Kuldīgas dzimtsarakstu nodaļā minētajā laika posmā, sazinieties ar galveno krājuma glabātāju Elitu Pūrīti pa tālr. 29615567.


Fotogrāfijā redzamas sabiedriskās kāzas Kurmāles ciemā 1950. gadu beigās.

Fotogrāfija KNM Plg. 13170 no Kuldīgas novada muzeja krājuma.


Comments


bottom of page