top of page

Restaurētas muzeja krājuma senlietas


17.09.2021.

Šobrīd Kuldīgas novada muzejā norisinās aktīvs darbs pie atvērtā krājuma ekspozīcijas veidošanas vēsturiskajā bankas ēkā Kuldīgā, Dzirnavu ielā 5. Ekspozīcijas ievaddaļa ir veltīta Viduskurzemes arheoloģiskajam mantojumam. Tajā apmeklētāji varēs izzināt vēstures posmu, sākot ar pirmo cilvēku ienākšanu Kurzemes teritorijā līdz pat jaunajiem laikiem.


Lai varētu iekārtot ekspozīciju, tiek veikti daudzu krājuma priekšmetu restaurācijas darbi. Pirms dažām dienām pie mums atgriezās restaurētās senlietas, ko Ventspils muzejs bija laipni piekritis restaurēt. Ventspils muzeja restauratores veica vairāk nekā 50 bronzas, dzelzs un raga priekšmetu restaurāciju, tādējādi nodrošinot to ilgstošu saglabāšanu un radot priekšnoteikumus to eksponēšanai muzejā.


Pateicamies Ventspils muzejam un abām restauratorēm par sadarbību un izcili paveikto darbu!Dažas no restaurētajām senlietām

KNM 35932, KNM 1416, KNM 1413

13.–17. gadsimta bronzas gredzeni.KNM 14025

Bronzas ornamentēta kuršu lentveida aproce. Lietota ap 12.–12./13. gadsimtu. Atrasta 20. gadsimta sākumā bij. Alsungas pagastā. Muzejā kopš 1980. gada.

Restaurēta 2021. gadā.KNM 1655

Bronzas adatu kārbiņa. Atrašanas vieta un konteksts nav zināms. Muzejā kopš 1965. gada. Restaurēta 2021. gadā.KNM 43543

Dzelzs uzmavas cirvis. Lietots ap 2. gadsimtu. Atrasts 2021. gadā Rendas pagastā.

Muzejā kopš 2021. gada. Restaurēts 2021. gadā.KNM 1528

Raga cirvis ar kāta caurumu un gropi asmens ievietošanai. Lietots 6. g. t. pr. Kr. vidējā akmens laikmeta – mezolīta – beigās. Atrasts 1963. gadā Užavas upē. Muzejā kopš 1965. gada. Restaurēts 2021. gadā.

Comments


bottom of page