top of page

KURZEMES HERCOGISTES UN KULDĪGAS VĒSTUREI VELTĪTA RAKSTU KRĀJUMA ATVĒRŠANAS SVĒTKI

13.01.2023.

Lepojamies un priecājamies par Kurzemes hercogistes un Kuldīgas vēsturei veltīta rakstu krājuma “KULDĪGA UN KURZEMES-ZEMGALES HERCOGISTE EIROPĀ UN PASAULĒ = KULDĪGA AND DUCHY OF COURLAND AND SEMIGALLIA IN EUROPE AND WORLDWIDE” atvēršanu!Jaunajā izdevumā, kurā apvienoti 16 zinātnieku no sešām Eiropas valstīm jaunāko pētījumu rezultāti, lasītājs varēs iepazīt Kurzemes un Zemgales hercogistes politiskās un militārās vēstures aspektus, sabiedrības intelektuālo dzīvi un grāmatniecību, kā arī hercogistes mantojumu Kurzemē. Īpaša vieta izdevumā atvēlēta Kuldīgas pils un pilsētas vēsturei, kā arī hercogistes liecībām, kuras joprojām glabā pilsētvide.


Rakstu krājumā ir atspoguļoti starptautiskajā zinātniskajā konferencē “Kurzemes un Zemgales hercogistes laiks – unikāls periods pasaules vēsturē” 2020. gada septembrī Kuldīgā prezentēto pētījumu rezultāti un paustās atziņas. Konference un rakstu krājums ir veidots ar mērķi veicināt Kurzemes un Zemgales hercogistes un 16.–18. gadsimta Kuldīgas vēstures un kultūras izpēti, kā arī atbalstīt Kuldīgas nominācijas virzīšanu UNESCO Pasaules mantojuma sarakstam.


Paldies par sadarbību izdevuma veidošanā Kuldīgas novada pašvaldībai un plašajai rakstu krājuma veidotāju komandai!


Kurzemes hercogistes un Kuldīgas vēsturei veltīto rakstu krājumu var lasīt Kuldīgas pašvaldības mājas lapā https://www.kuldiga.lv/images/2023/Kuldiga_un_Kurzemes_-_Zemgales_hercogiste_Eirop%C4%81_un_pasaul%C4%93_pdf.pdf

Comments


bottom of page