top of page

JAUNIEGUVUMI MUZEJA KRĀJUMĀ

06.06.2023.


Muzeja krājums papildināts ar kādreizējā Kuldīgas izdevēja un tipogrāfijas īpašnieka Nikolaja Jevlampjeva (1850–1933) ģimenes locekļu – meitas Marijas Elizabetes un mazdēla Pāvela, personiskajām lietām, kuras raksturo viņu dzīvi Kuldīgā no 20. gs. sākuma līdz 1945. gadam.


Muzeja krājumā nodoti Marijas Elizabetes Jevlampjevas (1889–1971) garderobes piederumi – ādas cimdi, rakstaini dūraiņi, medicīnas māsu kursu priekšauts, adīts kaklauts un galda piezīmju blociņš ādas iesējumā ar sudraba monogrammu. Lietoti 1920.–1930. gados, kad M. E. Jevlampjeva bija svešvalodu un vingrošanas skolotāja Kuldīgas skolās un aktīvi darbojās kultūras un sabiedriskajā dzīvē – vadīja baleta studiju, muzicēja Kuldīgas kamerorķestrī, kā arī vadīja aizsardžu pulciņu.


Krājumā nodoti arī dokumenti – M. E. Jevlampjevas iesvētību zīme Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā 1905. gadā, kuru parakstījis mācītājs V. Lihtenšteins, un 1945. gada augustā izsniegtā Maizes kartīte ar normu 500 grami, kā arī Pāvela Jevlampjeva (dz. 1932) liecība Kuldīgas 1. tautskolas 3. klasē 1943./44. mācību gadā, parakstījusi aizbildne tēva māsa M. E. Jevlampjeva, un 1943. gadā izdotā pase.


Līdz šim muzeja krājumā glabājās nedaudz fotogrāfiju par Jevlampjevu ģimeni. Plašs ir dokumentu un iespieddarbu klāsts, kuri raksturo Nikolaja Jevlampjeva Kuldīgas tipogrāfijas produkciju.


Attēls KNM 44386 – galda piezīmju blociņš ar M. E. Jevlampjevas monogrammu. 1920.–1930. gadi.


Comments


bottom of page