top of page
josla.png

Kuldīgas novada muzeja sīkdatņu izmantošanas politika

Kuldīgas novada muzejs, turpmāk - Pārzinis, sīkdatņu izmantošanas politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai/klientam – informāciju par sīkdatņu izmantošanas nosacījumiem.

Sīkdatnes ir mazas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Internet Explorer, Firefox, Safari u.c.) saglabā lietotāja galiekārtā (datorā, mobilajā tālrunī, planšetē) brīdī, kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, lai identificētu pārlūkprogrammu vai pārlūkprogrammā saglabātu informāciju vai iestatījumus. Tādējādi ar sīkdatņu palīdzību tīmekļvietne iegūst spēju saglabāt lietotāja individuālos iestatījumus, atpazīt viņu un atbilstoši reaģēt, ar mērķi uzlabot vietnes lietošanas pieredzi. Lietotājs var atspējot vai ierobežot sīkdatņu izmantošanu, taču bez sīkdatnēm nebūs iespējams pilnvērtīgi izmantot visas vietņu funkcijas.

Atkarībā no veicamajām funkcijām un izmantošanas mērķa, Pārzinis izmanto obligātās sīkdatnes, funkcionālās sīkdatnes, analītiskās sīkdatnes un mērķēšanas (reklāmas) sīkdatnes.

Obligātās sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt lietotājam nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus. Šīs sīkdatnes tiek glabātas lietotāja iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes atceras lietotāja izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai lietotājs varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas lietotāja iekārtā pastāvīgi.

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā lietotājs lieto tīmekļvietni, konstatē biežāk apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru lietotājs izvēlies, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai lietotāja iekārtu, taču neizpauž lietotāja identitāti. Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm vietnes īpašnieka vietā saskaņā ar tā norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Mērķa (reklāmas) sīkdatnes izmanto, lai apkopotu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļvietnēm un piedāvātu tieši konkrētam lietotājam interesējošus mūsu vai sadarbības partneru pakalpojumus vai adresētu konkrētā lietotāja izrādītajai interesei atbilstošus piedāvājumus. Parasti šīs sīkdatnes ar vietnes īpašnieka atļauju atbilstoši norādītajiem mērķiem izvieto trešās personas. Mērķa sīkdatnes lietotāja galiekārtā tiek uzglabātas pastāvīgi.

Pārziņa tīmekļvietne tehniski saglabā informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.) par Jūsu doto piekrišanu mājaslapas sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē, kā arī – informāciju (IP adresi, datumu, laiku utt.), kad atsaucat doto piekrišanu tīmekļvietnes sīkdatņu izveidošanai Jūsu ierīcē.

Pārzinis izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu vietņu un tīmekļvietnes lietošanas pieredzi:

  • nodrošinātu tīmekļvietnes funkcionalitāti;

  • pielāgotu tīmekļvietnes funkcionalitāti lietotāja lietošanas paradumiem, tai skaitā valodai, meklēšanas pieprasījumiem, iepriekš apskatītajam saturam;

  • iegūtu statistikas datus par tīmekļvietnes apmeklētāju plūsmu apmeklētāju skaitu, tīmekļvietnē pavadīto laiku u.c.;

  • lietotāju autentifikācijai;

 

Ja nav noteikts citādi, sīkdatnes tiek glabātas, kamēr tiek izpildīta darbība, kādam nolūkam tās vāktas, un pēc tam tās tiek dzēstas.

Sīkdatņu informācija netiek nodota apstrādei ārpus Eiropas Savienības un EEZ.

 

Vietnē https://kuldigasmuzejs.lv izmantotās sīkdatnes.

Vietnē tiek izmantota juridiskās personas “Google Inc.” izstrādātā programma “Google Analytics”. Programma izmanto sīkdatnes, dodot iespēju vietnes uzturētājam analizēt, kā vietne tiek izmantota. Kā arī tiek izmantotas mājas lapu veidošanas platformas, juridiskās personas “Wix.com, Inc” iestrādātās sīkdatnes, kas nodrošina vietnes darbību. Vairāk Wix.com sīkdatnēm https://support.wix.com/en/article/cookies-and-your-wix-site.

Sīkdatnes un to izmantošanas mērķis:

__utma

Izmanto, lai identificētu lietotājus un apmeklējuma reizes (“Google Analytics” sīkdatne).

_ga

Izmanto, lai noteiktu vietnes unikālos lietotājus, piešķirot katram nejaušā kārtībā ģenerētu identifikatoru (“Google Universal Analytics” sīkdatne).

__utmb

Izmanto, lai noteiktu jaunas apmeklējuma reizes (“Google Analytics” sīkdatne).

__utmc

Darbojas saistībā ar sīkdatni __utmb, lai noteiktu jaunas apmeklējuma reizes (“Google Analytics” sīkdatne).

__utmz

Izmanto, lai noteiktu avotu, no kura vietne tiek apmeklēta (“Google Analytics” sīkdatne).

_gid

Izmanto, lai noteiktu vietnes unikālos lietotājus, pastāv 24-stundas (“Google Universal Analytics” sīkdatne).

XSRF-TOKEN

Izmanto drošības nolūkiem (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

hs

Izmanto drošības nolūkiem (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

SSR-caching

Identificē sistēmu, no kuras vietne tika atveidota (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

_wixCIDX

Izmanto sistēmas uzraudzībai / atkļūdošanai (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

TS*

Izmanto drošībai - krāpšanas apkarošanas nolūkos (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

bSession

Izmanto sistēmas efektivitātes mērīšanai (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

fedops.logger.sessionId

Izmanto stabilitātes / efektivitātes mērīšanai (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

svSession

Izmanto saistībā ar lietotāja pieteikšanos (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

TSeeca2274027

Wix galerijas sīkfails (“Wix.com, Inc” sīkdatne).

Apmeklējot Pārziņa tīmekļvietni, lietotājam tiek attēlots logs ar ziņojumu par to, ka tīmekļvietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Aizverot šo ziņojuma logu, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar informāciju par sīkdatnēm, to izmantošanas nolūkiem, gadījumiem, kad to informācija tiek nodota trešajai personai, un tiem piekrīt. Attiecīgi, sīkdatņu izmantošanas tiesiskais pamats ir lietotāja piekrišana.

Ikvienas tīmekļa pārlūkprogrammas drošības iestatījumos iespējama sīkdatņu ierobežošana un dzēšana. Tomēr jāņem vērā, ka nevar atteikties no obligāto un funkcionālo sīkdatņu lietošanas, jo bez tām tīmekļvietnes pilnvērtīgas lietošanas nodrošināšana nav iespējama.

Vislabākajai lietotāja pieredzei un pilnvērtīgai tīmekļvietnes darbībai iesakām sīkdatnes saglabāt.

Ja Jums ir jautājumi par sīkdatņu izmantošanu, lūdzu, sazinieties ar datu aizsardzības speciālistu rakstot e-pastu uz e-pasta adresi das@idagentura.lv.

 

Pārziņa mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Pārzinis nenes atbildību. Pārzinim ir tiesības veikt papildinājumus politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Pārziņa mājaslapā.

josla.png

Kuldīgas novada muzeja privātuma politika

Kuldīgas novada muzeja privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai –datu subjektam – informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas, apstrādes laikā, kā arī nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

1. Pārzinis un tā kontaktinformācija:

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis ir Kuldīgas novada muzejs (turpmāk – Pārzinis), juridiskā adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV-3301, tālrunis: +371 22015462, mājas lapa: http://www.kuldigasmuzejs.lv/

1.2. Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir . Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: das@idagentura.lv.

2. Piemērojamie tiesību akti:

2.1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016.gada 27.aprīlis) (turpmāk – VDAR);

2.2. Fizisko personu datu apstrādes likums (Izsludināts ;

2.3. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

3. Personas datu apstrādes nolūki:

3.1. Valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšana, tai skaitā:

3.1.1. Muzeja krājuma uzturēšana, pārvaldīšana un attīstīšana – Nacionālā muzeju krājuma daļa;

3.1.2. Muzeja krājuma un ar to saistītās informācijas zinātniskās pētniecības veikšana;

3.1.3. Sabiedrības izglītošana un muzeja vērtību pieejamības nodrošināšana;

3.1.4. Kultūrvēsturiskas vides pētīšana;

3.1.5. Muzeja darbībai nepieciešamo infrastruktūru uzturēšana un attīstīšana.

3.2. Iekšējo procesu izveide, uzskaite un uzturēšana, dokumentu aprites vadība, tai skaitā:

3.2.1. Grāmatvedības uzskaites saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību” un citiem normatīvajiem aktiem organizēšana un kārtošana;

3.2.2. Esošo informācijas un komunikāciju tehnoloģijas resursu uzturēšanas nodrošināšana, kā arī pēc nepieciešamības to pilnveidošanas veikšana, kā arī iespējami vienotu nozares informācijas un komunikāciju tehnoloģijas resursu veidošanu un uzturēšanas atbalsts;

3.2.3. Savstarpējas attiecības starp muzeju un tās mērķauditorijas nodrošināšana;

3.2.4. Uzdevumu īstenošanas sekmēšana, tai skaitā sadarbībā ar citām valsts pārvaldes un pašvaldības institūcijām, uzņēmējiem, sabiedriskām organizācijām vai atsevišķiem iedzīvotājiem;

3.2.5. Strādājošiem veselīgas darba vides, priekšnoteikumu un apstākļu ugunsdrošībā, elektrodrošībā un darba drošībā nodrošināšana;

3.2.6. Dokumentu pārvaldības sistēmas organizēšana un koordinēšana;

3.2.7. Novēlējumu/ ielūgumu/ apsveikumu sagatavošana un sūtīšana;

3.2.8. Darba pasākumu filmēšana, fotografēšana un audio ierakstu veikšana;

3.2.9. Darbinieku filmēšana (kā viens no amata pienākumiem) Pārziņa tēla popularizēšanai;

3.2.10. Videonovērošana, piekļuves kontroles ierīces, datoru auditācijas pieraksti, darbinieku, klientu un pārziņa drošības nolūkiem.

4. Pārziņa apstrādē esošās personu datu kategorijas:

4.1. Valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati, atkarībā no datu subjekta saistībām ar Pārzini:

4.1.1. Vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

4.1.2. Darba vieta, amats, nodarbošanās veids, dalība profesionālajās asociācijās, pulciņos, biedrībās, dalība kapitālsabiedrībās;

4.1.3. Bankas norēķinu kontu numuri;

4.1.4. Politiski represētās personas statuss;

4.1.5. Radniecības pakāpe ar citiem ģimenes locekļiem;

4.1.6. Sociālais stāvoklis;

4.1.7. Nepilngadīgās personas dati (vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, informācija par īpašumu, kas pieder nepilngadīgajai personai);

4.1.8. Foto un video attēli, skaņu ieraksti.

4.2. Pārziņa darba tiesisko attiecību un personāla atlases nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:

4.2.1. Dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts;

4.2.2. Personāllietā ietilpstoša informācija, tai skaitā informācija par: izglītību, apgādājamiem, bērna dzimšanas apliecības kopija, miršanas apliecības kopija, laulības apliecības kopija, dati par darbinieku veselības pārbaudēm;

4.2.3. Bankas norēķinu kontu numuri;

4.2.4. Fotoattēli;

4.2.5. Darba staciju auditācijas pierakstu dati;

4.2.6. Darba epasta, interneta un telefonu auditācijas pieraksti;

4.3. Pārziņa klientu, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:

4.3.1. Videonovērošanas sistēmas ieraksti;

4.3.2. Dati par tīmekļa vietnes apmeklējumu;

4.4. 3. punktā minētos nolūkos tiek apstrādāti arī citi dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pārzinim.

5. Fizisko personu datu vākšanas un apstrādes pamatojums:

5.1. datu subjekta piekrišana – datu subjekts, pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei;

5.2. pirms vai pēc līguma noslēgšanas – klientu attiecību (t.sk. attālināta) vadīšana, nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana, sadarbība ar klientiem un valsts un pašvaldības iestādēm, un ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana;

5.3. pārziņa leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu identifikācija; Pārziņa vadība, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo procesu nodrošināšana; Pārziņa tēla popularizēšana un  attīstība; videonovērošana darbinieku, klientu un Pārziņa drošības nolūkos; sūdzību izskatīšana un atbalsta nodrošināšana sakarā ar sniegtajiem pakalpojumiem; klientu maksājumu administrēšana; tiesvedības;

5.4. likumiskais pamats – „Kuldīgas novada muzejs” darbības pamats ir Kuldīgas novada Domes apstiprināts nolikums (21.12.2017. Prot.Nr.16, p.52). Muzejs darbojas saskaņā ar Muzeju likumu un Noteikumiem par Nacionālo muzeju krājumu.

6. Datu subjekta personas datu iegūšanas avoti:

6.1. Publiskās datu bāzes;

6.2. Datu subjektu iesniegtie dokumenti un informācija;

6.3. Citu Pārziņu, Apstrādātāju un Apakšapstrādātāju dati;

6.4. Dokumenti ar arhīvisko vērtību, Latvijas Valsts arhīvā uzglabājamiedokumenti;

6.5. Pārziņa video un/vai foto iekārtu dati;

6.6. Pārziņa datortīkla iekārtu dati;

6.7. Pārziņa tīmekļa vietnes http://www.kuldigasmuzejs.lv/ apmeklēšanas vai pārlūkošanas dati.

7. Datu subjekta datu apstrādes process:

7.1. Identificējot datu subjektu;

7.2. Pildot valsts pārvaldes deleģētos uzdevumus un atsevišķus Ministru kabineta uzdevumus;

7.3. Piedaloties tiesvedības procesos;

7.4. Slēdzot saimnieciskos līgumus un kontrolējot to izpildi;

7.5. Atlasot darbiniekus, nodibinot un uzturot darba tiesiskās attiecības;

7.6. Sniedzot informāciju valsts un pašvaldību institūcijām un amatpersonām, un saņemot informāciju no tām/tiem.

8. Datu subjekta sīkdatņu apstrāde:

8.1. Sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabo vietnes lietošanas ērtumu;

8.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana;

8.3. Ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

9. Datu glabāšanas laiks:

9.1. Dati, kuru apstrāde nepieciešama Valsts pārvaldes funkciju un uzdevumu izpildes nodrošināšanai un atsevišķus Ministru kabineta dotos uzdevumus, un kuri atrodas dokumentos ar arhīvisku vērtību un glabājami sabiedrības interesēs, tiek glabāti bez termiņa ierobežojuma un tiek nodoti Latvijas Valsts arhīvam pastāvīgai glabāšanai kā datu Pārzinim atbilstoši Arhīvu likuma

regulējumam.

9.2. Pārējie dati tiek glabāti:

9.2.1. kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;

9.2.2. kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmas intereses;

9.2.3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.

9.3. Beidzoties kādam no 9.2. punktā minētajiem termiņiem, visi dati, izņemot 9.1. punktā noteiktos, tiek dzēsti vai anonimizēti, atbilstoši Pārziņa noteiktajai kārtībai.

10. Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:

10.1. Pārzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpildītu darba uzdevumus, var kopīgot datu subjekta datus Eiropas Savienības un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) valstīs;

10.2. Pārzinis, nodrošinot īpašu datu aizsardzību, kā to prasa VDAR regulējums, var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskajām organizācijām, ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi un pārziņa darbu;

10.3. Pārzinis, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta datus ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm,tiesu vai citām institūcijām;

10.4. Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.

11. Datu subjekta personas datu aizsardzība:

11.1. Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās, atklāšanas un analīzes programatūras, kā arī šifrēšanu ar standartu SSL un anonimizāciju;

11.2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus Apstrādātājus un Apakšapstrādātājus, kas Pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; Pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā Pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām un standartiem.

11.3. Apstrādātājiem un Apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt Pārziņa datus saviem nolūkiem;

11.4. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

12. Profilēšanas loģika:

12.1 Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.

13. Datu subjekta tiesības:

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādastiesībassavu personas datu apstrādē:

13.1. Piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;

13.2. Tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga,  viņam ir tiesības pieprasīt, lai pārzinis to izlabo;

13.3. Iebildumi pret apstrādi, pamatojoties uz likumīgajām interesēm – datu subjektam ir tiesības iebilst pret personas datu apstrādi, kuri tiek apstrādāti, pamatojoties uz Pārziņa likumīgajām interesēm, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu apstrādi;

13.4. Dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;

13.5. Apstrādes ierobežojums – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi, izņemot gadījumus, kad tiesību akti nosaka  datu apstrādes  apjomu;

13.6. Datu pārnese – datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu Pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kas Pārzinim sniegti ar datu subjekta, piekrišanu, uz līguma pamata, vai ja datu apstrāde tiek veikta automatizēti. Dotās tiesības datu subjekts nevar izmantot, ja Pārzinis veic apstrādi izpildot uzdevumu sabiedrības interesēs, vai īstenojot Pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras.

Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam  Jurijam Višnakovam.

14. Saziņai

Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar Pārzini:

Pils iela 5, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301

vai personas datu aizsardzības speciālistu:

Juriju Višnakovu, e-pasts - das@idagentura.lv

Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot  vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnē http://www.kuldigasmuzejs.lv/.

bottom of page