top of page

Muzejā digitalizē krājuma priekšmetus


01.10.2020.

Kuldīgas novada muzejs piedalās krājuma priekšmetu digitalizācijas projektā. Tā kā muzeja krājumam tiek veidota atvērtā krājuma daļa, projektam tika izvēlēta fotonegatīvu kolekcijas daļa un daļa no kartogrāfijas (plāni, rasējumi, zīmējumi). Kopumā tiks digitalizēti 1500 priekšmeti – ap 1430 fotonegatīvu (arī stikla plates) un ap 70 kartogrāfijas priekšmetu.

Fotonegatīvos iemūžinātas dažādas izstādes, ekspozīcijas, ekspedīcijas, kultūras un vēstures objekti, personības u. c. To autors ir Kuldīgas fotogrāfs un agrākais muzeja darbinieks Auseklis Zihmanis. Savukārt kartogrāfijas materiālos pamatā ir Pelču pils un Lielīvandes muižas plāni, rasējumi un zīmējumi.

Muzeja krājuma glabātāja Indra Orehova stāsta: “Fotonegatīvu kolekcija parasti tiek maz izmantota, jo to ir diezgan grūti digitalizēt un pārveidot fotogrāfiju formātā. Fotonegatīvu digitalizācijas mērķis ir popularizēt novada vēsturi un padarīt digitālos materiālus pieejamus sabiedrībai. Kopumā šajā kolekcijā ir vairāk nekā 5000 vienību.”

Lai īstenotu šo projektu, ieguldīts divu gadu darbs – sagatavoti dati par digitalizējamiem priekšmetiem, rediģēta un papildināta informācija fotonegatīvu kolekcijai Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogā, atlasīti digitalizējamie priekšmeti.

Kopš 2017. gada septembra Latvijas Nacionālā bibliotēka sadarbībā ar vairākām citām institūcijām, tajā skaitā Kultūras informācijas sistēmu centru, īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda projektu „Kultūras mantojuma digitalizācija”. Projekta mērķis ir palīdzēt muzejiem veikt kvalitatīvu priekšmetu digitalizāciju, saglabāt Latvijas kultūras mantojumu digitālā formā un padarīt to pieejamu sabiedrībai. Pēdējos divus gadus notiek 2000 Latvijas Nacionālajā arhīvā uzglabātu pergamentu un 68 000 Latvijas akreditētos muzejos uzglabātu priekšmetu digitalizācija. Dalība projektā piedāvāta visiem muzejiem, kuri lieto Nacionālā Muzeju krājuma kopkatalogu.

Comments


bottom of page