Kontakti

Kuldīga, Pils iela 5
muzejs@kuldiga.lv

+371 63350179
Apmeklētāju centrs

Rekvizīti norēķiniem:

Kuldīgas novada pašvaldība
Baznīcas iela 1, Kuldīga, LV – 3301
Reģ. nr. 90000035590          
PVN reģ. nr. LV90000035590          
Norēķina konts: a/s „SEB banka”
Kods: UNLALV2X
Konta nr. LV26UNLA0011001130401

Aicinām arī turpmāk rēķinus sūtīt uz Kuldīgas novada pašvaldības iestādes "Kuldīgas novada muzejs" faktisko adresi Pils ielu 5, Kuldīga.

Vadība
Krājuma un pētniecības nodaļa
Sabiedrisko attiecību un izglītības nodaļa
Apmeklētāju centrs
Saimniecības nodaļa

© Kuldīgas novada muzejs / 2017