"Lolita Zikmane. Grafika un gleznas. Viss ir viss." izstādes atklāšana


www.kuldigasmuzejs.lv