Krājums


Kuldīgas pilsētas valde 1935. gadā izdeva lēmumu par muzeja dibināšanu (tā nosaukums – Kuldīgas pilsētas muzejs). Ierosmi tam deva pilsētas vācu pamatskolas direktors Valfrīds Fromholds-Treijs, kuram bija interese par Baltijas un arī Kuldīgas vēsturi. Dokumentu pētījumos, kā arī arheoloģiskās izpētes darbos tika sakrāti materiāli, kuri kļuva par pamatu muzeja krājumam. To veidoja vērtīgi priekšmeti, dokumenti, mākslas darbi no privātpersonu kolekcijām, kā arī deponējumi no Kuldīgas Valsts ģimnāzijas muzeja. Pilsētas muzejs bija kā dārgumu krātuve un ekspozīcijas veidoja pēc kolekciju principa. 1946. gadā tika sākta pāreja uz novadpētniecības muzeja profilu.

30. gados krājums tika papildināts ar iepirkumiem, par ko maksāja pilsētas dome, kā arī dāvinājumiem. 1970. – 80. gados muzeja darbinieki devās kompleksajās ekspedīcijās pa visu rajonu. Tādējādi krājums tika bagātīgi papildināts, veidojot apjomīgas etnogrāfijas, priekšmetu, dokumentu, fotogrāfiju un citas kolekcijas. Kopš 2000. gada, kad pilsētā sākās ielu, ūdenssaimniecības tīkla rekonstrukcija, darbus uzraudzīja arheologi, galvenokārt Mārtiņš Lūsēns. Šajā laikā arheoloģijas kolekcija ir papildināta ar simtiem krāsns podiņu, keramikas trauku fragmentiem, logu stikla un pudeļu lauskām, ādas izstrādājumu fragmentiem.

2012. gada beigās muzeja krājuma vienību skaits sasniedza simts tūkstošus.

PAKALPOJUMI

Krājuma nodaļā ir iespēja bez maksas:

KONTAKTI
Vakara iela 6, Kuldīga 
Ieeja pa tālākajām durvīm, pie durvīm spiest zvana pogu.
T. 29615567

www.kuldigasmuzejs.lv