top of page

Padziļināti pēta Bangertu villas dzīvokļa ekspozīciju


27.11.2020.

Kuldīgas novada muzeja ekspozīcija “Turīga kuldīdznieka dzīvoklis 20. gadsimta sākumā” ir Bangertu villas vērtīgākā un apmeklētāju iecienītākā ekspozīcija. Lai to papildinātu, uzlabotu un attīstītu arī turpmāk, tika piesaistīti profesionāli pētnieki, kuri vairāku mēnešu garumā veica ekspozīcijas padziļinātu izpēti.


Kuldīgas novada muzeja vadītājs Eduards Dambergs: “Viens no muzeja spēcīgākajiem komunikācijas veidiem ir tā pamatekspozīcija. Mēs zinām, ka katrai ekspozīcijai ir savs dzīves cikls – lai to pagarinātu, ir jābūt skaidram attīstības plānam. Neapšaubāmi Bangertu villā iekārtotā interjera ekspozīcija ir vērtīga, tādēļ mums jāturpina darbs pie tās pilnveides. Šo ekspozīciju vēlamies attīstīt un padarīt pēc iespējas saistošāku mūsu apmeklētājiem, lai ceļojums vairāk nekā gadsimtu senā pagātnē kļūtu autentiskāks un aizraujošāks. Lai to izdarītu, ir jābūt padziļinātām zināšanām, tādēļ piesaistījām profesionāļus – Inu Līni un Daini Bruģi.”


Mākslas vēsturnieku Inas Līnes un Daiņa Bruģa interešu loks pamatā saistīts ar lietišķās mākslas un interjeru vēsturi Latvijā, bet viņi nodarbojas arī ar ēku arhitektoniski mākslinieciskajām inventarizācijām, ir strādājuši pie vēsturisku interjeru rekonstrukcijas projektēšanas un realizācijas projektiem, mēbeļu un citu interjera priekšmetu (lustru, tekstiliju) restaurācijas un kopiju izgatavošanas. Speciālisti atzīst: “Bangertu villas priekšmetu apzināšana bija interesants darbs, kas ļāva iepazīties ar Latvijā esošiem un Latvijā radītiem lietišķās mākslas un amatniecības priekšmetiem. Īpaši interesanti, ja izdodas atrast kādu lokālu, vietējā meistara izgatavotu lietu, piemēram, šajā gadījumā Kuldīgas galdnieka Vilhelma Rekes izgatavotu un 1906. gada 23. decembrī parakstītu galdu. Katra iespēja iepazīties tuvāk ar Latvijas muzeju krājumos esošām lietām vienmēr ir saistoša. Secinājumi par Kuldīgā paveikto vēl top, bet jau tagad varam teikt, ka darbs bija interesants.”


Mākslas vēsturnieku galvenais uzdevums ir izvērtēt izveidoto interjera ekspozīciju un tajā esošos priekšmetus, kā arī dot rekomendācijas, ko tajā mainīt vai papildināt, lai Kuldīgas novada muzejs varētu attīstīt ekspozīciju ne tikai saturiski, bet arī priekšmetiski. Dzīvoklī izvietotie priekšmeti lielākoties ir no muzeja krājuma. Ar speciālistu izveidotajiem priekšmetu aprakstiem tiks papildināta arī informācija, kas atrodama muzeja krājumā.


Viena no Bangertu villas dzīvokļa ekspozīcijas vērtībām ir arī Kuldīgas galdnieka Vilhelma Rekes izgatavotais un 1906. gada 23. decembrī parakstītais galds.

Comments


bottom of page