top of page

Meklējam restauratoru


Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) iestāde “Kuldīgas novada muzejs” izsludina konkursu uz vakanto muzeja priekšmetu restauratora amatu uz nenoteiktu laiku.


Mēs piedāvājam:

 • darbu iedvesmojošā vidē;

 • atalgojumu 810 EUR mēnesī pirms nodokļu nomaksas;

 • sociālās garantijas;

 • veselības apdrošināšanu pēc viena nostrādāta gada;

 • iespēju apmeklēt apmācības un kursus;

 • iespēju brīvajā laikā bez maksas apmeklēt valsts un pašvaldību muzejus.No pretendenta sagaidām:

 • pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību, kvalifikācija – restaurators;

 • darba pieredzi restaurācijas jomā vismaz vienu gadu;

 • spēju atbildīgi un patstāvīgi veikt restauratora darbu, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām un starptautiskajām Konvencijām kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas jomā;

 • spēju veikt metodiski pamatotu restaurējamā objekta izpēti, analīzi, sagatavot restaurācijas darbu programmu un realizēt to.

 • spēju veikt kultūras vērtību konservāciju un restaurāciju, saglabājot objektu autentiskumu;

 • spēju veikt restaurācijas procesa dokumentēšanu, fotofiksāciju, sagatavot restaurācijas dokumentāciju;

 • datorprasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī;

 • latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei.


Galvenie darba pienākumi:

 • pārbaudīt muzeja priekšmetu saglabātības pakāpi, novērtēt un dokumentēt objektu stāvokli, sagatavot priekšlikumus bojāto priekšmetu stāvokļa stabilizācijai vai uzlabošanai;

 • veikt metodiski pamatotu restaurējamā objekta izpēti, analīzi, sagatavot restaurācijas darbu programmu un realizēt to;

 • veikt muzeja priekšmetu profilaktisko nostiprināšanu, dezinfekciju, tīrīšanu, konservāciju un restaurāciju pēc saskaņotas restaurācijas programmas, saglabājot priekšmetu autentiskumu;

 • veikt restaurācijas procesa dokumentēšanu, fotofiksāciju, sagatavot restaurācijas dokumentāciju.


Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • motivācijas vēstule;

 • CV;

 • izglītības dokumentu kopijas;

 • sertifikātu kopijas par cita veida apmācībām.


Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi muzejs@kuldiga.lv līdz 2021. gada 5. februārim. Informācija pa tālr. 27020564.

Comments


bottom of page