top of page

Pieejams semināra ieraksts


11.06.2021.

24. maijā tiešsaistē norisinājās seminārs “Digitālie materiāli muzeju krājumā”, kura organizēšanā un vadīšanā piedalījās arī Kuldīgas novada muzeja Krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja Inna Rozentāle. Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa seminārā aktualizēja jautājumu par digitālo materiālu iekļaušanu muzeju krājumā ar mērķi rast kopīgus risinājumus valsts un lokālā mērogā.


Muzeja darbs vairs nav iedomājams bez digitālajiem risinājumiem. Dažādi rīki, dokumenti, fotogrāfijas, ieraksti papildina un atvieglo muzeja darbinieku darbu, kā arī ievērojami bagātina veidus muzeja komunikācijai ar sabiedrību. Saskaņā ar Muzeju likumu muzeja krājumam jāraksturo materiālais un nemateriālais cilvēces mantojums. Taču, neskatoties uz sabiedrības digitalizēšanos, pagaidām Latvijas muzejos digitālie materiāli vēl nav uzskatāmi par pašsaprotamu krājuma sastāvdaļu, un muzeja speciālistu vidū nav vienots viedoklis par digitāli dzimušu materiālu vākšanu un saglabāšanu muzeja krājumā. Katrs muzejs digitālo materiālu uzskaiti, glabāšanu un ilgtermiņa saglabāšanu cenšas risināt lokāli atbilstoši savai kompetencei un finanšu resursiem, taču joprojām ir daudz neatrisinātu un neskaidru jautājumu.


Lai rastu kopīgus risinājumus, Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa šo jautājumu aktualizēja seminārā “Digitālie materiāli muzeju krājumā”. Seminārā nozares eksperti no Latvijas muzejiem, LR Kultūras ministrijas, Kultūras informācijas sistēmu centra, Latvijas Nacionālā arhīva un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pauda savu nostāju, diskutēja, dalījās pieredzē un piedāvāja risinājumus digitālo materiālu iekļaušanai, uzskaitei, glabāšanai un ilgtermiņa saglabāšanai muzeju krājumā.


Kopš 2019. gada Kuldīgas novada muzeja darbinieki ir iesaistījušies Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupas darbā ar mērķi uzlabot darba kvalitāti un efektivitāti muzeja krājumā un veicināt kultūrvēsturisko vērtību ilgtermiņa saglabāšanu un izmantošanu.


Semināru organizēja Latvijas muzeju krājuma speciālistu grupa sadarbībā ar Latvijas Muzeju biedrību.


Semināra ierakstu iespējams noskatīties Latvijas Muzeju biedrības Youtube kanālā:


Comments


bottom of page