top of page

1919. gada janvāra un februāra notikumi Kuldīgā


29.01.2021.

Kuldīgas novada muzeja pētnieks Pēteris Pabērzs rakstā “1919. gada janvāra un februāra notikumi Kuldīgā: pretrunīgais un noklusētais” raksturojis militāri politisko situāciju 1918. gada beigās un 1919. gada sākumā, kā arī apkopojis un analizējis informāciju par sarkanā un baltā terora norisi pilsētā.


Līdz šim lielinieku veiktajām represijām Kuldīgā nav tikusi pievērsta uzmanība vai tās apzināti noklusētas, līdz ar to plašākai publikai par tām nav zināms. Savukārt baltais terors galvenokārt ticis aprakstīts laikabiedru atmiņās, bet vēstures literatūrā minēts tikai vispārīgi un padziļināti nav pētīts.


Pērnā gada nogalē šis raksts publicēts “Latvijas Vēstures institūta žurnālā”.


20. gadsimta sākuma fotogrāfijā redzama dzīvojamā ēka Kuldīgā, Baznīcas ielā 14. Tajā atradās B. Gotlība grāmatu un rakstāmlietu veikals. Ēkas kreisajā pusē redzama ieeja Gotlība sētā, kurā 1919. gada 13. februārī un arī turpmākajās dienās Baltijas landesvēra karavīri nošāva cilvēkus, kurus uzskatīja par lieliniekiem.


Fotokopija KNM 32234 no Kuldīgas novada muzeja krājuma.댓글


bottom of page