Nodarbības skolēniem 2019./2020. mācību gada I semestrī

Muzeja izglītojošo programmu mērķis ir palīdzēt atklāt vēsturi kā aizraujošu piedzīvojumu, kurš ietver sevī  ne vien faktus, bet dažādu vecumu skolēnos spēj raisīt īstas emocijas. Pieredze liecina, ka skolēni, kuri papildus obligātajai mācību programmai ir nostiprinājuši zināšanas muzeja nodarbībās, vēstures labirintos spēj orientēties nekļūdīgāk.

Plašāk par piedāvājumu:  Skolu kalendārs

Lai pieteiktos nodarbībai, zvaniet muzejpedagoģei Sabīnei Ernsonei (tālr. 28879067)!

© Kuldīgas novada muzejs / 2017