Kā tur īsti bija? Koru dziedāšana Kuldīgas novadā šodien un senāk

21.09.2018.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017