"Lolita Zikmane. Grafika un gleznas. Viss ir viss." izstādes atklāšana

24.08.2018.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017