Spēle "Kas tā par vietu?"

Policijas iela. 1920. gadu sākums.

23.07.2018

Katru darbadienu no 23. jūlija līdz 5. augustam sociālajā tīklā “Facebook”, Kuldīgas novada muzeja lapā, tiks ievietots attēls ar kādu vēsturisku vietu Kuldīgā. Lai piedalītos spēlē, lapas apmeklētājam zem attēla komentārā jāatbild uz jautājumu “Kas tā par vietu?”, minot ielas, laukuma vai parka nosaukumu un/vai attēlā redzamā objekta nosaukumu. Par katru pareizu atbildi spēles dalībnieks saņems vienu punktu. Spēles uzvarētājs, kurš būs ieguvis maksimālo punktu skaitu, saņems balvu – dāvanu karti 10 eiro vērtībā no kafejnīcas “Marmelāde”. Ja būs spēles dalībnieki ar vienādu punktu skaitu, balvu iegūs pirmo precīzāko atbilžu autors. Visi spēlē iekļautie attēli apskatāmi izstādē "Kuldīga un novads 100 gados".

Plašāk par izstādi: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id685/kuldigas-novada-muzeja-skatama-izstade-%E2%80%9Ckuldiga-un-novads-100-gados%E2%80%9D-veltijums-latvijas-valstij-simtgade

23. jūlija spēlē publicētais attēls: Policijas iela. 1920. gadu sākums. Plašāk par attēlu: Ēka attēla labajā pusē celta 18. gadsimta beigās. Ap 1912. gadu ēka piederējusi pasta un telegrāfa kantora ierēdnim Grīnbergam. Tajā dzīvojuši arī amatnieki – skroderis J. Celms, kurpnieks H. Grīnerts, darbojās B. Eihlera adītava. Ēka gājusi bojā. Ēka attēla kreisajā pusē celta 18. gadsimtā, pārbūvēta 19. gadsimta 1. ceturksnī. 1806. gadā ēkā atvērta Kuldīgas apriņķa skola. 1833. gadā ēkā pabeigti remontdarbi. Pašreizējā izskatā ēka redzama 1879. gada plānā (sākotnējais barokālais veidols ieguvis klasicisma formas). Ap 1912. gadu ēka piederējusi Elizabetei Vinterei. 20. gadsimta sākumā šeit atradusies Hirša Abramoviča koloniālpreču un vīna tirgotava, kā arī minerālūdeņu iestāde. 1930. gados šajā namā bijis Latvijas Sarkanā Krusta Kuldīgas nodaļas veselības kopšanas punkts. Tagad tā ir dzīvojamā māja.

24. jūlija spēlē publicētais attēls: Kuldīgas rajona centrālās slimnīcas pamatakmens ielikšanas mītiņš Kuldīgā Aizputes ielā 22. 1987. gada 21. jūlijs.

25. jūlija spēlē publicētais attēls: Dzelzceļa stacija „Kuldīga” Stacijas ielā 2. 1930. gadu beigas. Plašāk par attēlu: Ēka būvēta pēc būvinženiera Jāņa Šarlova projekta un nodota ekspluatācijā 1936. gada rudenī. Ēkas celtniecībā galvenokārt izmantoti vietējie būvmateriāli. Stacijā bija ierīkota centrālā apkure, automātiskā ūdensapgāde, gaišas darba istabas dzelzceļa darbiniekiem. Ērtības labad darba telpas bija savienotas ar stacijas ēkai cieši līdzās piebūvēto bagāžas noliktavu. Pasažieru ērtībām bija izbūvēta plaša uzgaidāmā telpa un bufete. Kopš 1960. gadiem ēkā atradās Kuldīgas autoosta (līdz 2010. gadam). Tagad ēka netiek izmantota.

26. jūlija spēlē publicētais attēls: Kuldīgas jaunā tirgus laukuma būvniecība. Akmens šķembu klāšana. 1937. gads. Toreiz viens no modernākajiem tirgus laukumiem Latvijā. Platība – 12656 m2, paredzētas stāvvietas 500 pajūgiem.

27. jūlija spēlē publicētais attēls: Autoapkalpes stacija Nr. 27 Kuldīgā, 17. jūnija ielā 5. 1976. gads. To cēlusi Kuldīgas PMK; nodota ekspluatācijā 1971. gadā. Tagad degvielas uzpildes stacija „Neste Kuldīga DP” Graudu ielā 19.

30. jūlija spēlē publicētais attēls: Ebreju kapi. Ap 1959. gadu. Plašāk par attēlu: 1772. gadā cariene Katrīna II izdeva likumu, kurš aizliedza veikt apbedīšanu pie baznīcām vai baznīcās zem grīdas. 18. gadsimta beigās Kuldīgas maģistrāts ierādīja vietu jaunām kapsētām. Vecajos Kuldīgas kapos tika ierādītas vietas vācu luterāņu draudzei, latviešu luterāņiem. Ebreju draudzei ierādīja kapa vietas starp Parka un Nomales ielu. 1980. gados kapi sapludināti vienā parka ansamblī, nosaucot tos par Veciem kapiem. Kapi bija stipri aizauguši. Izcērtot krūmājus, tika iznīcināta liela daļa kapa pieminekļu un apbedījumu vietu.

31. jūlija spēlē publicētais attēls: Vingrošanas zāle Kalna ielā 7. 1930.–1931. gads. Vingrošanas zāli 1877. gadā uzcēla advokāts Armins Ādolfijs, kurš bija pilsētas galva no 1890.–1902. gadam. Zālē bija vingrošanas sporta rīki (līdztekas, apļi u.c.), un par samaksu to varēja izmantot vācu ģimnāzija un citas skolas. 1907. gadā tika nodibināta Kuldīgas vingrošanas biedrība, kura 1911. gadā apvienojās ar riteņbraukšanas biedrību, izveidojot sporta biedrību. Biedrības pasākumos uzstājās arī vingrotāji. I Pasaules karš sporta aktivitātes pārtrauca, un tās atsākās tikai 1920. gadā. 1920. gadu otrajā pusē ēku nopirka Kuldīgas latviešu jaunatnes biedrība. Pēc remonta ēku izmantoja gan kā sporta zāli, gan kā biedrības namu sanāksmēm un saviesīgiem pasākumiem. Ēka gājusi bojā. Tās vietā uzcelta jauna ēka, kurā atrodas Kuldīgas autoskola.

1. augusta spēlē publicētais attēls: Mucenieku un Dzirnavu ielas stūris. Elektrības staba uzstādīšana. 1920. gadi. Kreisajā pusē 1934. gadā tika uzcelts Latvijas Bankas Kuldīgas nodaļas nams. Ēka kā banka kalpojusi līdz pat 2017. gadam.

2. augusta spēlē publicētais attēls: Piltenes iela pie Pilsētas laukuma. 1940. gadu sākums. Ēka Piltenes ielā 1 ir vienģimenes dzīvojamā māja. 1920. gadu beigās uzplauka funkcionālisms. Ēka būvēta kubiskā būvapjoma salikumā ar horizontālās lentēs kārtotām logu ailēm. Šo ēku savai piecu bērnu ģimenei kopš 1933. gada pakāpeniski cēlis Juris Gailis, izmantojot rokasgrāmatas. Projekta uzraudzību uzņēmies būvtehniķis E. Groskaufmans.

3. augusta spēlē publicētais attēls: Kafejnīca „Pīlādzītis” Stendes ielā 2A, Pārventā. 1990. gadi.

Spēles nolikums:   /files/files/KNM_Nolikums_soc_tikli.doc

FOTO GALERIJA
  • Kuldīgas rajona centrālās slimnīcas pamatakmens ielikšanas mītiņš Kuldīgā, Aizputes ielā 22.
  • Dzelzceļa stacija „Kuldīga” Stacijas ielā 2. 1930. gadu beigas.
  • Kuldīgas jaunā tirgus laukuma būvniecība. Akmens šķembu klāšana. 1937. gads.
  • Autoapkalpes stacija Nr. 27 Kuldīgā 17. jūnija ielā 5. 1976. gads.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017