FALERISTIKAS KOLEKCIJA

Kolekcija  sniedz ieskatu ordeņu, medaļu un nozīmju kolekcijā. Šī kolekcija ir izdalīta atsevišķi no numismātikas kolekcijas. Tās vienlaicīgi ir gan laikmeta liecības, gan arī individuālas personības liecības. Krājumā pārsvarā ir padomju periodā izdotās nozīmes un medaļas. Ir gan valsts un republikas iestāžu un organizāciju, gan Kuldīgas un novada apbalvojumi un nozīmes. Tās ir ražošanas uzņēmumu, dažādu svētku, jubileju, pasākumu, sociālistisko sacensību, sporta, izglītības u.c. nozīmes un medaļas. Medaļas parasti ir no metāla vai māla, savukārt nozīmes var būt arī no papīra.

Krājumā senākās ir medaļa Romanovu dinastijas valdīšanas 300 gadadienai (1613.-1913.)- 1913.g.; medaļa Krievijas ķeizara Aleksandra I nāves dienas piemiņai 1825.g.; medaļa 1.Viskrievijas tautas skaitīšanai 1897.gadā, pasniegta Klosteres skolas skolotājam Vilim Pantelovičam; pagastu priekšnieka piekariņš – nozīme no 1818.g.; Kuldīgas pilsētas valdes locekļa nozīme ar ķēdi (19.gadsimts); Latvijas Atbrīvošanas kara piemiņas zīme, Viestura ordenis, Triju Zvaigžņu ordeņa goda zīme, pasniegta tēlnieces Līvijas Rezevskas tēvam Indriķim Rezevskim; fašistiskās Vācijas medaļa „Dzelzs Krusts”; medaļa „Par kaujas nopelniem” un Sarkanās Zvaigznes ordenis, kuri piešķirti pilsoņu un II. pasaules kara dalībniekam kuldīdzniekam Krišam Upeniekam utt. Krājumā glabājas arī vairākiem kuldīdzniekiem piešķirtais valdības apbalvojums – medaļa „Darba veterāns”.

KOLEKCIJAS PRIEKŠMETI NACIONĀLĀ MUZEJU KRĀJUMA KOPKATALOGĀ

© Kuldīgas novada muzejs / 2017