Kuldīgas novada muzejā skatāma izstāde “Kuldīga un novads 100 gados” – veltījums Latvijas valstij simtgadē

Līdz 28. oktobrim Kuldīgas novada muzejā apskatāma fotogrāfiju izstāde “Kuldīga un novads 100 gados” ­– muzeja veltījums Latvijas valstij simtgadē.

Izstāde vēsta par Kuldīgas pilsētu un novadu Latvijas valsts pastāvēšanas 100 gados, akcentējot cilvēka nozīmi valsts veidošanā, attīstībā un saglabāšanā. Katrā izstādes fotogrāfijā ir apslēpts stāsts par nozīmīgiem notikumiem pilsētas, novada un tā iedzīvotāju dzīvē.

Izstādē būs apskatāmas unikālas 1918.–2018. gada fotogrāfijas no Kuldīgas novada muzeja krājuma. Caur fotogrāfiju prizmu varēs iepazīt ne vien Kuldīgas pilsētas un novada simtgades vēsturi, bet arī salīdzināt, kā bijis senāk un kā ir tagad. Savas izstādē un iepriekš gūtās zināšanas katrs varēs pārbaudīt speciāli izveidotā spēlē. Turklāt šajā izstādē muzeja apmeklētājs nav tikai vērotājs, bet ir arī izstādes veidotājs.

Atceroties, cik daudz pozitīvu emociju senāk izraisīja diapozitīvu skatīšanās vakari mājās, Kuldīgas novada muzejs piedāvā uz izstādē izvietota projektora apskatīt savus līdzi paņemtos diapozitīvus muzejā, tobrīd vairojot savu un citu izstādes apmeklētāju prieku.

Savukārt, lai padarītu mūsu kopīgo veltījumu Latvijai krāšņāku un stāstu par Kuldīgas novada vēsturi pilnīgāku, muzejs piedāvā apmeklētājiem iesaistīties izstādes papildināšanā un ievietot speciāli izstādei veidotā albumā viņiem, viņu ģimenei vai dzimtai svarīgas fotogrāfijas. Kopīgi izveidotais fotogrāfiju albums “Kuldīga un novads 100 gados. Kuldīgas novada iedzīvotāju un viesu veltījums Latvijas valstij simtgadē” tiks iekļauts Kuldīgas novada muzeja krājumā, tādējādi saglabājot to nākamajām paaudzēm. Līdz ar to muzejs aicina tos, kuri vēlas bagātināt stāstu par Kuldīgu un novadu, kā arī papildināt un saglabāt liecības par, viņuprāt, nozīmīgiem notikumiem, paņemt uz izstādi līdzi fotogrāfiju ielīmēšanai albumā. Interesants vēstures stāsts nav tikai valstiski nozīmīgi notikumi, katrs cilvēks un viņam svarīgas atmiņas veido kopējo, krāšņo vēstures ainu!

Kuldīga ar savu novadu veido daļu no Latvijas, savukārt Latvijas galvenā vērtība ir tās cilvēki. Vērojot un piedaloties izstādes veidošanā, katrs muzeja apmeklētājs aicināts raudzīties caur pagātnes un tagadnes prizmu nākotnē – padarīt to gaišāku sev, savai ģimenei, novadam un valstij. Uz tikšanos muzejā!

Foto no izstādes: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id694/izstades-kuldiga-un-novads-100-gados-atklasana

Papildus informācija:
Inna Rozentāle
Kuldīgas novada muzeja
Krājuma un pētniecības nodaļas vadītāja
T. 27020564
E-pasts: inna.rozentale@kuldiga.lv

© Kuldīgas novada muzejs / 2017