Izstāde “Venta – saimnieciski nozīmīgā un iedvesmojošā” Kuldīgas novada muzejā

Attēls no Kuldīgas novada muzeja krājuma: “Kuldīgas Auto transporta uzņēmuma 7” (ATU–7) darbinieki, Šoferu svētkos forsējot Ventu, lejpus Kuldīgas tilta 20. gadsimta 50. gados.

Kuldīgas novada muzejā skatāma izstāde “Venta – saimnieciski nozīmīgā un iedvesmojošā”.

Izstāde stāsta par Ventas upi Kuldīgā un tās tuvumā 20. gadsimtā. Tā dod iespēju paraudzīties uz Ventu ne vien kā uz dabas ainavu ar platāko ūdenskritumu Eiropā un seno ķieģeļu tiltu, kas gadu desmitiem bijis ceļotāju apskates galamērķis, bet arī uz upi kā saimnieciskās darbības veicēju, ekonomikas veicinātāju, kā arī iedvesmas avotu pilsētas iedzīvotāju dzīvē 20. gadsimtā.

Izstādē atspoguļota Ventas saimnieciskā nozīme, iepazīstinot ar kokmateriālu pludināšanu un fabrikas „Vulkāns” ūdens dārzu, kā arī netradicionālo zivju ķeršanas veidu uz Ventas rumbas. Šeit rodams ieskats satiksmes iespējās seklajos upes ūdeņos un ūdenskrituma pārvarēšanas mēģinājumos.

Nenoliedzama ir Ventas nozīme kuldīdznieku atpūtā. Izstāde iepazīstina ar sporta aktivitātēm, kas norisinājušās upē un tās tuvumā. 20. gadsimta fotogrāfijas apstiprina Ventas rumbas nozīmi tūristu piesaistīšanā. Savukārt izstādes noslēgumā apmeklētājiem tiek piedāvāta iespēja ieraudzīt Ventu dažādu mākslinieku acīm, kā arī piedalīties kopīgā Ventas rumbas zīmējuma radīšanā.

Izstādes foto: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id678/izstade-venta---saimnieciski-nozimiga-un-iedvesmojosa

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017