FOTOGRĀFIJU KOLEKCIJA

Kolekcija aptver visus fotogrāfiski fiksētos novada vēstures periodus. Tajās varam iepazīt Kuldīgas un novada ļaudis, darba ikdienu, svētku reizes, notikumus rūpniecībā, lauksaimniecībā, izglītībā, sportā, kultūrā u.c.

Senākie fotoattēli muzeja krājumā ir dagerotipi (plāna attēla kārtiņa uz metāla plāksnes) no 19.gadsimta otrās puses. Attēlā redzama nezināma ģimene. Arī fotogrāfs nav zināms. Katrā laikmetā ir bijuši viens vai vairāki fotogrāfi, kuri iemūžinājuši gan individuālas personas, personu grupas, gan notikumus un pilsētvidi. No 19.gadsimta beigām līdz 2.pasaules karam Kuldīgā aktīvi fotografēja J.Gessau, A.Andrejevs, K.Ede, A.Gessau, A.Celmiņš, E.Saboļevskis, A.Freimane, E.Hasselbaums. No novada fotogrāfiem jāmin F.Egliens Rendā, A.Heniņa un A.Miklavičs Skrundā, M.Ķemeris Basos, E.Odiņš Kabilē. Visu šo fotogrāfu darbi ir muzeja krājumā.

Padomju perioda (1945.-1991.) fotogrāfijās visvairāk fiksēta ekonomika: kolhozi, rūpniecības uzņēmumi, to darbinieki, sociālistisko sacensību uzvarētāji; arī izglītība (skolas un to aktivitātes); kultūra: pašdarbības kolektīvi, Dziesmu svētki, revolucionārās, darba un sadzīves tradīcijas utt. Daudzām fotogrāfijām nav zināmi to autori. Šajā laikmetā attīstījās fotomāksla. Bija pietiekami daudz cilvēku, kuriem interesēja fotografēšana un to attīstīja amatieru līmenī. No aktīvākiem Kuldīgas fotogrāfiem muzeja krājumā glabājas A.Mālkalna, A.Zihmaņa, V.Ozola, M.Rubeņa u.c. darbi.

Atjaunotās Latvijas Republikas laika foto darbi nav pārāk daudz muzeja krājumā. Tas izskaidrojams ar digitālā laikmeta iestāšanos. Fotoattēli glabājas dažādos datu nesējos; izgatavojot fotogrāfijas, tās ir krāsainas un nav pārliecības par krāsaino fotogrāfiju ilglaicīgu saglabāšanu. Par šo laika periodu krājumā glabājas Atmodas laika un Janvāra barikāžu (1991.) liecības, kā arī izglītības un kultūras notikumi, „Vulkāns” darbība, bij. prezidentu G.Ulmaņa un V.Zatlera vizītes Kuldīgā un novadā. Arī šī laikmeta daudzu fotogrāfiju autori nav zināmi. Spilgtākais šī laikmeta fotogrāfs, kura darbi glabājas muzeja krājumā, ir M.Rubenis.

KOLEKCIJAS PRIEKŠMETI NACIONĀLĀ MUZEJU KRĀJUMA KOPKATALOGĀ

© Kuldīgas novada muzejs / 2017