Izsludinām konkursu uz vakanto pētnieka amatu

16.04.2018.

Kuldīgas novada muzejs aicina darbā pētnieku

Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) iestāde “Kuldīgas novada muzejs” izsludina konkursu uz vakanto pētnieka amatu.

Prasības:

 • Bakalaura grāds vēsturē.
 • Darba pieredze ar iegūto izglītību saistītā jomā vismaz 1 gads.
 • Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt pētniecības darbu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām un starptautiskajām Konvencijām.
 • Nozares teoriju un metožu pārzināšana.
 • Prasme ikdienas darbā lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas, kā arī izmantot nozares specifikai atbilstošus informācijas avotus. 
 • Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei.
 • Angļu, vācu vai krievu valodas zināšanas darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī.
 • Sadarbības un komunikācijas prasmes, spēja argumentēt savu viedokli, strādāt individuāli vai komandā.
 • Vēlme pastāvīgi pilnveidot darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Galvenie darba pienākumi:

 • Pētīt muzeja krājumu un tēmas, kas raksturo Kuldīgas novada vēsturi un kultūru no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Latvijas un pasaules vēstures kontekstā.
 • Izstrādāt pētījumus starptautiski atzīstamā teorētiskā un metodoloģiskā līmenī.
 • Balstoties uz veiktajiem pētījumiem, sagatavot referātus, lekcijas, zinātniskas un populārzinātniskas publikācijas.
 • Popularizēt materiālās un nemateriālās kultūras un vēstures vērtības, veidojot ekspozīcijas un izstādes, kā arī izmantojot citus ar muzeja darbību saistītus izglītošanas un popularizēšanas veidus.
 • Atbilstoši savai kompetencei sniegt konsultācijas muzeja darbiniekiem un apmeklētājiem.

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • Motivācijas vēstule;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Sertifikātu kopijas par cita veida apmācībām.

 

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski sūtot uz e-pasta adresi muzejs@kuldiga.lv vai Kuldīgas novada muzeja Apmeklētāju centrā, Pils ielā 5 līdz 2018. gada 19. martam plkst. 18.00. Informācija pa tālr. 27025463.

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017