Izsludinām konkursu uz vakanto muzeja priekšmetu restauratora amatu

16.04.2018.

Kuldīgas novada muzejs aicina darbā muzeja priekšmetu restauratoru

Kuldīgas novada pašvaldības (reģ. nr. 90000035590) iestāde “Kuldīgas novada muzejs” izsludina konkursu uz vakanto muzeja priekšmetu restauratora amatu.

Prasības:

 • Pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kvalifikācija – restaurators.
 • Darba pieredze restaurācijas jomā vismaz viens gads.
 • Spēja atbildīgi un patstāvīgi veikt restauratora darbu atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Eiropas Savienības tiesību normām un starptautiskajām Konvencijām kultūras mantojuma saglabāšanas un atjaunošanas jomā.
 • Spēja veikt metodiski pamatotu restaurējamā objekta izpēti, analīzi, sagatavot restaurācijas darbu programmu un realizēt to.
 • Spēja veikt kultūras vērtību konservāciju un restaurāciju, saglabājot objektu autentiskumu.
 • Spēja veikt restaurācijas procesa dokumentēšanu, fotofiksāciju, sagatavot restaurācijas dokumentāciju.
 • Spēja patstāvīgi risināt profesionālas problēmas, patstāvīgi plānot, izpildīt un kontrolēt darbu procesus.
 • Datorprasmes darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī.
 • Latviešu valodas zināšanas atbilstoši C līmeņa pirmajai pakāpei.
 • Angļu valodas zināšanas darba pienākumu veikšanai nepieciešamajā līmenī.
 • Vēlme pastāvīgi pilnveidot darba pienākumu izpildei nepieciešamās zināšanas un prasmes.

 

Galvenie darba pienākumi:

 • Pārbaudīt muzeja priekšmetu saglabātības pakāpi, novērtēt un dokumentēt objektu stāvokli, sagatavot priekšlikumus bojāto priekšmetu stāvokļa stabilizācijai vai uzlabošanai.
 • Veikt metodiski pamatotu restaurējamā objekta izpēti, analīzi, sagatavot restaurācijas darbu programmu un realizēt to.
 • Veikt muzeja priekšmetu profilaktisko nostiprināšanu, dezinfekciju, tīrīšanu, konservāciju un restaurāciju pēc saskaņotas restaurācijas programmas, saglabājot priekšmetu autentiskumu.
 • Veikt restaurācijas procesa dokumentēšanu, fotofiksāciju, sagatavot restaurācijas dokumentāciju.

 

Konkursa pretendentiem jāiesniedz:

 • Motivācijas vēstule;
 • CV;
 • Izglītības dokumentu kopijas;
 • Sertifikātu kopijas par cita veida apmācībām.

Dokumentus lūdzam iesniegt elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi muzejs@kuldiga.lv vai Kuldīgas novada muzeja Apmeklētāju centrā, Pils ielā 5 līdz 2018. gada 6. marta plkst. 18.00. Informācija pa tālr. 27025463.

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017