Kā tur īsti bija…”Ķocis” un “Varavīksne”?

2. februārī plkst. 17.00 Kuldīgas novada muzejā norisināsies pasākumu cikls “Kā tur īsti bija..?”  - interesenti aicināti uz sarunu pēcpusdienu par tautas lietišķās mākslas studijām “Ķocis” un “Varavīksne”.

Tautas lietišķās mākslas studijas “Ķocis” pirmsākumi meklējami 1976. gada 16. novembrī, kad toreizēja Kuldīgas Kultūras namā tika dibināts pinēju pulciņš.  Par pinēju pirmo vadītāju kļuva Tautas daiļamata meistars Uldis Birnbaums, kura vadībā kolektīvs darbojās līdz 1981. gada maijam. Pēc gada, 1982. gada 27. septembrī, kolektīvam tika piešķirts Tautas lietišķās mākslas studijas “Ķocis” nosaukums.

Tautas lietišķās mākslas studijas “Varavīksne” pirmsākumi meklējami 1965. gadā, kad pulciņš rokdarbu mīļotāju Vilmas Akmenes vadībā pulcējās toreizējā Kuldīgas Kultūras namā, lai apgūtu aušanas prasmi. 1974. gadā pulciņš ieguva Tautas lietišķās mākslas studijas “Varavīksne” nosaukumu.

Abas Tautas lietišķās mākslas studijas darbojas arī šobrīd.

"Kā tur īsti bija?” ir pasākumu cikls par atsevišķu vietu un notikumu vēsturi Kuldīgā un novadā. Turpinot vēsturiskos piedzīvojumu stāstus, pētnieki un vēstures interesenti tiek aicināti uz atmiņu pēcpusdienām, lai pie tējas tases klausītos, stāstītu un atcerētos.

Aicināti visi interesenti,

Ieeja pasākumā bez maksas.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017