Izstāde "Kuldīgas amatu piederumi"

Kuldīgas novada muzejā skatāma izstāde “Kuldīgas amatu piederumi”. Izstādē apskatāma daļa no apjomīgās Kuldīgas amatnieku brālību - cunftu kolekcijas. Kausi, lādes, karogi un citi atribūti savulaik tikuši izmantoti dažādām svinīgām un simboliskām procedūrām, bet amata noteikumi jeb “šrāgas” reglamentēja amatnieku darbību. Izstādi veidojusi Kuldīgas novada muzeja eksperte pētnieciskajā darbā Daina Antoniška.

Kurzemes un Zemgales hercogistes laikā Kuldīgas pilsēta un novads ieņēma nozīmīgu vietu amatniecības attīstībā. Kurzemei tāpat kā Rīgai, Vidzemei un Igaunijai jau kopš Livonijas valsts izveidošanās bija garīga un sociāla saikne ar vācu zemēm, no kurienes ieradās arī pirmie amatnieki. Sākumā tie apvienojās tā sauktajās brīvajās cunftēs, t.i., biedrībās bez apstiprinātiem statūtiem. Kuldīga bija Kurzemes amatniecības centrs — visu Kurzemes pilsētu un miestu amatnieki skaitījās attiecīgajā Kuldīgas amatā kā līdzbiedri. Viņiem bija jāstrādā pēc Kuldīgas amata statūtiem.

Senās amatu tradīcijas pārdzīvoja politiskās maiņas un pastāvēja vēl 20. gadsimta pirmajā trešdaļā. Katram amatam bija savi saviesīgās dzīves piederumi — izstrādājumi no alvas vai sudraba. No alvas parasti tika izgatavoti biķeri, kausi, draudzības kausi (vāciski Willkomm), tabakas šķīvji. Turīgākas cunftes, kā zeltkaļi un sudrabkaļi, izmantoja vairāk sudraba izstrādājumus: kannas, kausus un biķerus.

Kuldīgas amatu apvienību piederumi nonākuši mūsu muzeja krājumā pa dažādiem ceļiem. Kad 1936. gadā notika Kuldīgas amatnieku ģildes „Brālība” likvidācijas sapulce, tajā nolēma savākt visas ģildes mantas vienkopus. Pēc tam visas mantas nododamas Kuldīgas muzejam. Diemžēl šis labais nodoms tā uzreiz neīstenojās. 1939. gadā Šterns-Stars dāvinājis muzejam Kurpnieku amata statūtus no 1627. gada. Savukārt A. Felgenhauers tajā pašā gadā dāvinājis Kuldīgas seglinieku amata statūtus no 1634. gada un vēlāku laiku norakstus. 1942. gada februārī krājumā inventarizēts Drēbnieku amata alvas kauss. Liela daļa Kuldīgas amatu apvienību priekšmetu tomēr atgriezās Kuldīgā, lai nonāktu muzeja krājumā. Muzeja dokumenti (priekšmetu pieņemšanas akti) par laiku no 1940. līdz 1945. gadam ir trūcīgi, priekšmetu inventarizācija atsākās ar ierakstiem no 1945. gada 18. jūnija. Tad ir veikti ieraksti par kādreiz Kuldīgas amatiem piederošiem alvas un sudraba priekšmetiem, amatu lādēm un amatu karogiem. Iespējams, tos ir nodevis Valsts vēsturiskais muzejs, jo pēc muzeju reorganizācijas mūsu muzeja nosaukums 1941. gada maijā bija Valsts vēsturiskā muzeja Kuldīgas muzejs.

Izstādē skatāma daļa no kolekcijas, pilns kolekcijas apskats apkopots katalogā “Cunftu atribūti Kuldīgas novada muzeja krājumā”. 

Foto no izstādes atklāšanas: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id641/izstades-kuldigas-amatu-piederumi-atklasana

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017