Kolekcijas

Kuldīgas novada muzeja krājums raksturo Kuldīgas novadu no senvēstures līdz mūsu dienām. Tas ir vienīgais muzejs Latvijā, kur visaptveroši ir iespējams atspoguļot Kuldīgas novada vēsturi visas Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Kuldīgas muzeja krājums veidojies 1936.gadā no privātām kolekcijām un Kuldīgas ģimnāzijas muzeja priekšmetiem. Šobrīd krājumā glabājas pāri par 107 tūkstošiem vienību, tajā skaitā 56 tūkstoši pamatkrājuma priekšmetu. Pirmais eksponāts – 1851.gadā gleznotā Frīdriha Špēra glezna „Skats uz Rumbu”. 2003.gadā muzejs pārņēma Privatizējamās Valsts akciju sabiedrības „Vulkāns” vēstures muzeja priekšmetus kopskaitā ap 8 tūkstošiem vienību.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017