Kā tur īsti bija… teātris Kuldīgā?

Skats no Kuldīgas teātra ansambļa izrādes Kuldīgas novada muzeja arhīvs." >

Atzīmējot Eduarda Smiļģa jubilejas nedēļu, 24. novembrī plkst. 17.00 Kuldīgas novada muzejā norisināsies pasākumu cikls “Kā tur īsti bija..?”  - interesenti aicināti uz sarunu pēcpusdienu par Kuldīgas teātra dzīves vēsturi.

Kuldīgā vienmēr ir godāta un cienīta teātra māksla. Vienpadsmit sezonas no 1922. gada līdz 1933. gadam Kuldīgā izrādes iestudēja “Kuldīgas latviešu teātris”, kurā darbojās 3-4 profesionāli aktieri un brīvprātīgie.

Padomju gados attīstījās amatierteātra studiju kustība, kas ar saviem uzvedumiem iepriecināja Kuldīgas rajona iedzīvotājus un piedalījās republikāniskajās skatēs.

Mūsdienās kuldīdznieku mīlestība uz teātri nav mazinājusies. Kuldīgā teātri spēlēja, spēlē un spēlēs.

"Kā tur īsti bija?” ir pasākumu cikls par atsevišķu vietu un notikumu vēsturi Kuldīgā un novadā. Turpinot vēsturiskos piedzīvojumu stāstus, pētnieki un vēstures interesenti reizi mēnesī tiek aicināti uz atmiņu pēcpusdienām, lai pie tējas tases klausītos, stāstītu un atcerētos.

Aicināti visi interesenti, ieeja pasākumā bez maksas.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017