Latvijas Valsts prezidenta vizīte

17.10.2017.
Foto: Signeta Lapiņa

© Kuldīgas novada muzejs / 2017