Konference “Biedrību darbība Kurzemē”

25. oktobrī Kuldīgas novada muzejs rīkoja ikgadējo konferenci par tēmu “Biedrību darbība Kurzemē”.

Līdz Pirmajam pasaules karam Latvijā apmēram pusgadsimta laikā izveidojās daudz un dažādas biedrības, īpaši laukos. Kara gados biedrības panīka un pārtrauca darbību. Apsīka arī sabiedriskā dzīve, lai karam beidzoties, tā darbību atsāktu, taču jau citā situācijā. Pēc kara, 1919. gadā, cita pēc citas savu darbību atjaunoja pirmskara biedrības. Blakus tām tika dibinātas arī jaunas biedrības. 1923. gadā gandrīz katrā pagastā darbojās divas un vairāk kultūras biedrības, vai to nodaļas, dažādas kooperatīvas organizācijas, lauksaimniecības un citas biedrības. Jau 1931. gadā, ieskaitot kooperatīvus, uz katriem 230 Latvijas iedzīvotājiem bija pa biedrībai. Nākamo 3 gadu laikā biedrību un savienību kopskaits pieauga par trīs tūkstošiem. Latviju pārklāja plašs sabiedrisko organizāciju tīkls. Biedrības paveica lielu darbu tautas izglītības attīstībā, kultūras dzīves veicināšanā un labdarībā.  

Kuldīgas novada muzejs ik gadu rīko konferences, ar mērķi raisīt diskusijas par Kurzemes reģiona vēsturi un nodrošināt sabiedrības informēšanu par jaunākajiem pētījumiem reģiona vēsturē, kurus veikuši Kurzemes muzeju speciālisti un attiecīgo tēmu pētnieki.

Konferences “Biedrību darbība Kurzemē” darba kārtība

10:30 – 11:00 Konferences dalībnieku reģistrācija

11:00 – 11:10 Kuldīgas novada domes pārstāvja uzruna

11:20 – 11:50 “Ventspils latviešu biedrības sabiedriskās aktivitātes, 1918.–1940. gads”

Mg. hist. Ineta Didrihsone – Tomaševska

11:50 – 12:20 ““Pulkā man labi bija” (biedrību rašanās un darbība Talsos pirmās brīvvalsts laikā)” Inese Vempere – Talsu novada muzeja galvenā speciāliste vēstures jautājumos

12:20 – 12:50 Kafijas pauze

12:50 – 13:20 “Kuldīgas sadraudzīgās biedrības ieguldījums latviskās vides veidošanā Kuldīgā” Mg. phaed. Dace Bumbiere-Augule

13:20 – 13:50 “Kandavas sadraudzīgā biedrība – Kultūras un saimnieciskās dzīves veicinātāja” Mg. hist. Agris Dzenis – Kandavas novada muzeja speciālists

13:50 – 14:20 “Vācu biedrības Kuldīgā” Mg. art. Daina Antoniška – Kuldīgas novada muzeja eksperte pētniecības jautājumos

14:20 – 14:30 Konferences kopsavilkums

14:30 – 15:00 Diskusija

Konferenci vadīja

Liene Blūma – Kuldīgas novada muzeja speciāliste.

 

 

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017