Izstāde "Atrasts"

Kuldīgas novada muzejā skatāma izstāde “Atrasts”. Izstāde veidota kā saruna ar arheologu Mārtiņu Lūsēnu, kura pārraudzībā notikuši daudzi izrakumi, arheoloģiskā uzraudzība Kuldīgā un tās apkārtnē. Pagājušajā vasarā atrastas nozīmīgas liecības, kuras ļāvušas izdarīt secinājumus par skandināvu vikingu klātbūtni, un par to, ka Kuldīgas apkārtne bijusi apdzīvota jau ceturtajā gadu tūkstotī pirms mūsu ēras.

Cilvēkiem vienmēr ir bijusi vēlme izzināt apkārtējo vidi un rast atbildes uz jautājumiem par saviem pirmsākumiem. Ja izdodas atrast arī taustāmas liecības, prieks par atklājumu dubultojas. Ikviens ir piedzīvojis gandarījumu, ko sniedz pazaudētas lietas atgūšana, taču vēl lielāku sajūsmu iespējams izjust, kad atrastā lieta satur informāciju, kura pirms tam nav zināma. Par atradumu var kļūt sākotnēji maznozīmīgs priekšmets, kuram vērtību piešķir gan vēsturiskais fons, gan cilvēks. Tāda ir arheoloģijas ikdiena – meklēt un atrast vērtību šķietami nesvarīgajā.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017