Kurta Fridrihsona gleznu izstāde "Kurzemes bēgļi"

No 25. marta Kuldīgas novada muzejā skatāma Kurta Fridrihsona gleznu izstāde “Kurzemes bēgļi”. Darbi tapuši, māksliniekam atrodoties bēgļu gaitās.

Tēmas “bēglis” aktualitāte māksliniekam neraksturīgā, bet daiļrades sākumposmā izmantotajā eļļas tehnikā, atklāj šīs tematikas emocionāli neviennozīmīgo raksturu tagadnē, kas ir spilgts liecinājums kurzemnieku tipāžam.

Kurts Fridrihsons bija viens no “franču grupas” dalībniekiem, kurus,1951.gadā Latvijas PSR Tautas drošības komisariāts apcietināja un apsūdzēja nacionāli buržuāziskā nacionālismā un dalībā pretpadomju nacionālistiskās sanāksmēs.

Par to kā izpaudās “franču grupas” „noziedzīgā darbība" stāsta Ieva Lase: "Pēckara dzīve bija tik pelēka, ka mēs, neliels draugu pulciņš, sākām spriest, kā uzmundrināt garu. No Universitātes bibliotēkas un visām publiskajām bibliotēkām bija pazuduši ārzemju autoru darbi. Daudzas vērtīgas grāmatas nonāca tā sauktajā specfondā un nebija vairs pieejamas. Mēs, kas interesējāmies par franču literatūru, nolēmām sanākt kopā, lai aprunātos, atcerētos, ko katrs lasījis. Aktieris Stubaus piedāvāja savu māju. Viņiem ar kundzi Dzirnavu ielā bija liels dzīvoklis. Tā mēs pirmdienās sākām tur pulcēties." (Latvijas Vēstnesis 17.11.2000.)

PSRS Valsts Drošības ministrijas Īpašā apspriede piesprieda trīspadsmit grupas dalībniekiem no 7 līdz 25 gadiem ilgu ieslodzījumu soda nometnēs. Notiesāja arī Kurtu Fridrihsonu, viņš gulaga nometnē pavada piecus gadus.

“..māksliniekam ir savs tornis. Varētu vienkārši teikt – skatu tornis. Bet varbūt arī cietoksnis. Māksliniekam jābūt apbruņotam, viņš tik bieži ir bijis mērķis uzbrukumiem, izsmieklam un nicināšanai. Bet mākslinieks stāv ārpus tās arēnas, kurā laikmets izcīna savas kaujas” – tā rezumēja Fridrihsons daudzus gadus pēc izsūtījuma..

 

Izstāde Kuldīgas novada muzejā skatāma līdz 23. aprīlim, un tā uz Kuldīgu atceļojusi sadarbībā ar Ventspils Galveno bibliotēku un teātra namu "Jūras vārti". Gleznas ir no Gundegas Repšes privātkolekcijas, un tās caur šo ceļojošo izstādi plašākai publikai tiek izrādītas pirmo reizi.

 Daļu no izstādē apskatāmajiem mākslas darbiem ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu restaurējušas Zane Stikāne un Inga Rozefelde.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017