Skaidrītes Cihovskas keramikas izstāde „Mans ceļš mālā”

Keramiķe Skaidrīte Cihovska mājās pie saviem darbiem

Kuldīgas novada muzejā skatāma ķeramiķes Skaidrītes Cihovskas darbu iztāde "Mans ceļš mālā".

Māksliniecei vienmēr tuvs ir bijis dzimtais novads, tādēļ bieži vien izstādes no Ķīpsalas darbnīcas ir ceļojušas uz Kuldīgu un Skrundu. Šogad māksliniece atzīmē savu 80 dzimšanas dienu. Kas gan varētu būt labāks suminājums māksliniecei jubilejā, kā sarīkot izstādi dzimtajā pusē?

1937.gada 6.februārī dienasgaismu ieraudzīja nākamā keramiķe Skaidrīte Cihovska, kuras skaistos darbus pazīst ne tikai Latvijā, bet arī tālu aiz tās robežām. Viņas vecāki bija zemnieki Skrundas pagasta „Ventaslīčos”.

1957.gadā Skaidrīte Cihovska pabeidza Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolas keramikas nodaļu un iestājās Mākslas Akadēmijas Lietišķi dekoratīvās mākslas nodaļā, kuru absolvēja 1964.gadā ar diplomdarbu – kafijas servīze. Izstādēs gan Latvijā, gan ārzemēs piedalījusies no 1958.gada. Īpaši tuva māksliniecei ir dažādu formu meklēšana, tādēļ pievērsusies trauku darināšanai un monumentāli dekoratīvai keramikai. Tieši šajā formu daudzveidībā ļoti daudzpusīgi izpaužas S.Cihovskas augstā profesionālā meistarība, kas pasvītro viņas individualitāti un personības spilgtumu.

Foto no izstādes atklāšanas: http://www.kuldigasmuzejs.lv/id462/skaidrites-cihovskas-keramikas-izstades-%E2%80%9Emans-cels-mala%E2%80%9D-atklasana

© Kuldīgas novada muzejs / 2017