Kurzemes muzejnieku tikšanās

25.01.2017.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017