Kuldīgas kods

Ar savu ģeogrāfisko izvietojumu Kurzemes centrā, dabas bagātībām  - Ventas senleju un Eiropas platāko ūdenskritumu un gleznaino vecpilsētu, Kuldīga ir Kurzemes un visas Latvijas pērle. Kur slēpjas šīs pērles patiesā būtība, kādi elementi viedo tās kodu!? Izstāde ir veidotāju versija par šo kodu- atstājot „šifrēšanu un uzlaušanu” apmeklētāju ziņā!

Kuldīga veidojusies gandrīz astoņu gadu simtu garumā - tai bijuši dažādi nosaukumi – Jesusburga, Goldingen; pilsēta atradusies dažādās ekonomiskās un politiskās savienībās. Bet pats svarīgākais, cauri laikiem šeit dzīvojuši cilvēki - strādājuši, svinējuši, priecājušies, izturējuši pārbaudījumus un ļoti mīlējuši savu pilsētu. Pilsētas šodienu veido unikāls vēsturiskais mantojums un patiesais „Kuldīgas Kods” atrodams kuldīdznieku darba atstātajās liecībās.

Trīs telpās tiek stāstīti trīs stāsti par Kuldīgas pilsētu. Pirmajā - varam iepazīt lietas, kas raksturo pilsētas izaugsmi, sadzīvi, rūpniecību, kultūru. Otrais stāsts - aicina pieskarties Kuldīgai. Trešo stāstu par šodienas Kuldīgu un kuldīdznieku veidojam mēs - katrs pats!  

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017