Izstāde "Gods Dievam augstībā!"

Latvijas Kristīgās akadēmijas studentu kursa darbs – kopumā 9 ikonas, ko ir zīmējuši studenti, un centrālo zvaigznes ikonu – grupas kuratore, ikonogrāfe Alevtīna Mošenkova.

Aicinām uz neparastu Ziemassvētku izstādi “Gods Dievam augstībā!”, kuru uz Kuldīgas novada muzeju ir atveduši Latvijas Kristīgās akadēmijas ikonogrāfi – akadēmijas studenti, pasniedzēji un absolventi. Akadēmija ir vienīgā mācību iestāde Eiropā, kur bakalaura un maģistra līmenī ir iespēja apgūt kanoniskās ikonogrāfijas prasmes.

Gars rada formu. Forma liecina par garu, ar kādu mākslas darbs ir radīts. Ikonogrāfiskā forma ir sena, vienkārša, tīra un harmoniska.

Šajā izstādē ikonas vēsta par ticībā uz Kristu tapušiem tēliem, – kuri, tos aplūkojot, palīdz tuvoties un iekļūt sakrālā telpā – piedzīvot sastapšanos ar pašu lielāko dievišķo notikumu – Dieva piedzimšanu par cilvēku – ar nodomu glābt cilvēku no ļauna un pārradīt jaunai dzīvei kopā ar paša Kristus dibināto Baznīcu, kurā spēcīgi darbojas Dieva Gars. Tieši šī gara inspirētas top ikonas.

“Gods Dievam augstībā, un miers virs zemes, un cilvēkiem labs prāts!” (Lūkas ev. 2:14)

Izstāde skatāma līdz 15.janvārim.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017