Kā tur īsti bija... ebreji Kuldīgā?

25.11.2016.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017