„Izglītības sistēmas attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam”

Kuldīgas pagasta pirmās pakāpes pamatskolas skolēni un skolotāji 20.gs. sākumā.<br />Foto no Kuldīgas novada muzeja krājuma.

 2016.gada 27.oktobrī, Kuldīgas kultūras centrā, Raiņa ielā 21,  Kuldīgas novada muzejs aicina piedalīties ikgadējā konferencē, kuras tēma šogad ir „Izglītības sistēmas attīstība Kurzemē līdz Pirmajam pasaules karam”. Jautājums par izglītību ir bijis svarīgs visos laikos un nenoliedzami ieņem svarīgu vietu arī šodienas Latvijā. Tādēļ, nenoliedzami ir svarīgi runāt par šo tēmu, izvērtējot vēsturiskos apstākļus un nosacījumus, lai izglītības sistēma 19.gs. veidotos tāda, kāda tā bija.

19.gs. atnesa pavisam jaunas vēsmas visā Latvijas izglītības sistēmā un līdz ar to arī Kurzemes pilsētās. Arvien vairāk skolas tika atvērtas, kurās vismaz elementāru apmācības kursu bija iespējams iegūt strādnieku un nabadzīgo pilsētnieku bērniem. Tika atvērtas skolas, kurās bija tikai dažas klases un bērni ieguva elementāras prasmes lasīt, rakstīt un rēķināt. Savu aktualitāti 19.gs. nezaudēja arī tā saucamās privātskolas. Skolas ieguva noteiktu statusu un iedalījumu. Tika uzsākta skolotāju sagatavošana. Parādījās pirmās nopietnās mācību grāmatas un metodikas, pēc kurām tika apmācīti skolēni. Visas izglītības iestādes iekļāvās pilsētas attīstības vidē, ņemot aktīvu dalību ne tikai skolas iekšējā dzīvē, bet arī pietiekami plašos pilsētas kultūras pasākumos.

 

Konferences dienas kārtībā:

1.      Skolotājs, folklorists, sabiedriskais darbinieks Ansis Lerhis- Puškaitis (1852 – 1903). Dita Silava – Džūkstes pasaku muzeja vadītāja.

2.      Baltijas skolotāju seminārs – skolotāju kalve. Indra Orehova – Kuldīgas novada muzeja krājuma glabātāja.

3.      Kuldīgas vācu ģimnāzija. Daina Antoniška – Kuldīgas novada muzeja eksperte pētnieciskajā darbā.

4.      Skolas Dundagas muižā (1804. – 1867.). Ivars Abajs – Kubalu skolas – muzeja vadītājs.

5.      Ernesta Dinsberga pedagoģiskais mantojums. Mirdza Jonele – Talsu novada muzeja direktore.

6.      Profesionālās izglītības aizsākumi Ventspilī 20.gs.sākumā. Ingrīda Štrumfa – Ventspils muzeja vadošā vēsturniece.

7.      Pilsētas skolas Kurzemē 16.-18.gs. Agris Dzenis – Kandavas novada muzeja vēsturnieks.

8.      Dažu laikmeta likumsakarību iezīmējums Jura Plāķa un Ernesta Plāķa atmiņu grāmatā. Eduards Liniņš – publicists, Latvijas radio vecākais redaktors.

9.      Ieskats vispārējās izglītības situācijas raksturojumā Latvijas teritorijā 19.gs. Dr.Ērika Vugule – LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes pasniedzēja, LU pētniece.

Jolanta Mediņa

 Kuldīgas novada muzeja

Pētnieciskās nodaļas vadītāja

muzejs.jolanta@inbox.lv

 T: 26243212

 

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017