Izstāde "Trešais vējš"

Kuldīgas novada muzejā  skatāma Latvijā dzīvojošās igauņu mākslinieces Agnes Liping izstāde “Trešais vējš“.

Agnes Liping ir jauna, talantīga gleznotāja, pēc tautības igauniete, bet tuvu saistīta ar Kurzemi. Šis īpašais piekrasts – tuvu dabai, jūrai, vējam, šķiet, radījis gleznotājas īpašo, izjusto vizuālo valodu un jūtīgo pasaules uztveri. 

Agnes ir studējusi glezniecību Tartu, kā arī apmaiņas projektos Portugālē un Latvijas Mākslas Akadēmijā. Pēc maģistra grāda iegūšanas, Agnes izvēlējusies dzīvot un strādāt Latvijā.

Kuldīgā gleznotāja ir iekārtojusi darbnīcu, kurā aktīvi turpinās darbs pie viņai raksturīgajām gleznām. Tām spilgti violeti krāsu toņi ir tik intensīvi, ka paši kļūst par gaismas avotu jaunai poēzijai vai skatītāju lirisko pārdomu plūdumam. Vizuāla noslēpumainība, abstrahēts fons – dabas motīvi, un pats galvenais – centrālais tēls – meitene. Šīs gleznieciskās krāsu, gaismu un lirisko noskaņu spēles viennozīmīgi apliecina Agnes Liping krāsu profesionālo uztveri, kā arī viņas estētikas izjūtu cilvēka iekšejā telpā. 

Agnes Liping darbi tiek izteikti caur pārmaiņām. Mainoties pasaulei un pašai, viņas gleznās dinamiski atklājas jaunas pārmaiņas, kuras reizēm izpaužas kā cīņa, rūpes, bailes, panika, cerība, pacietība.

Māksliniece rīkojusi personālizstādes kopš no 2013. gada – Igaunijā, Latvijā un Portugālē kā arī guvusi Margaret Kevendi stipendiju no mākslinieku savienības Toronto. 

Izstāde muzejā būs skatāma līdz 5.septembrim.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017