Izstāde “Satikšanās”

Kuldīgas novada muzejā skatāma gleznu izstāde “Satikšanās”. Izstādē apskatāmi pazīstamās gleznotājas Helēna Heinrihsones un viņas audzēkņu – Jolantas Ozollapas, Anitas Putniņas, Anitas Biedriņas, Ievas Balodes un Kristīnes Skrastiņas – darbi.

Muzejs ar mākslinieču grupu uzsāka sadarbību pagājušajā vasarā, kad kopīgi tika veidota izstāde “Gleznotājas”. Pēc šīs izstādes radās ideja sadarbību turpināt. Nu tapusi jauna darbu sērija, kas apmeklētājiem muzeja telpās būs skatāma līdz 7. augustam.

“Iespēja izstādīties Kuldīgas novada muzejā ir stimuls mērķtiecīgi, gada laikā, veidot jaunu darbu kolekciju. Katrai no dalībniecēm arvien noteiktāk veidojas savs rokraksts, savs tēmu loks. Papildinot vienai otru, kļūst interesantāka, bagātāka izstādes ekspozīcija. „ par izstādi “Satikšanās” stāsta pašas gleznotājas.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017