Ekspedīcija Kurmāles pagastā

Planīcas pirmās pakāpes pamatskolas ēka. Dibināta 1883. gadā. Foto ap 1937. gadu.

      Pagātne ir tagadnes pirmsākums, tādēļ to neaizmirstam. Kurmāles pagasta pagātni no 6. jūnija izzināt dosies Kuldīgas novada muzeja darbinieki.
Kurmale pirmo reizi minēta Romas pāvesta vicelegāta Alnas Balduīna 1253.gada līgumā ar kuršiem. Tik senus vēstures faktus glabā rakstītie avoti. Cilvēku atmiņa sniedzas dažu paaudžu garumā un vectēvu un vecmāmiņu stāsti kļūst par leģendāriem stāstiem ar vēsturisku nozīmi.  Tagadējais Kurmāles pagasts aptver kādreizējo Planīcas pagastu un daļu no  Turlavas pagasta bet ir zaudējis daļu, kas tagad ietilpst Pelču pagastā. Dažādos laikos veiktās teritoriālās reformas spraudušas robežas. Bet visos vēsturiskajos posmos ir dzīvojuši cilvēki, kuri ar savu darbu, dzīves ritmu veidojuši mūsdienu Kurmāles pagasta vēsturi. Līdzīgi kā citur Latvijas teritorijā ļaudis pārdzīvojuši dažādas politiskās un ideoloģiskās pārmaiņas.
  •         1905.gadā Kurmāli un Planīcu pārņēma revolucionārā kustība. Streikoja Jāteles, Planīcas, Kurmāles muižu strādnieki. Nodedzināja Jāteles muižu. Daudz dzirdēts par Kurmāles muižas barona Silvio Bredriha nežēlību , izrēķinoties ar revolucionāriem.
  •        Pagastā ( Planīcas )ir sena skolu vēsture. Skolas sākušas darboties 19.gs. 30 to gadu beigās. Pēc  1905.gada revolūcijas uz dažu vācu baronu ierosmi Kuldīgas apriņķī nometināja vācu kolonistus. Kurmāles pagastā  to bija 35%, bet Planīcas _ 37% no iedzīvotāju skaita.  Tādēļ pagastos bija vācu skolas.
  •        Baigais gads noslēdzās ar izsūtīšanu uz Sibīriju Daudziem Kurmāles un Planīcas Pagasta iedzīvotājiem. Otrais pasaules karš kurmālniekus  ierāva kara mašinērijā.  Neiztika bez bojā gājušajiem. Pēc kara sekoja otra cilvēku aizvešana uz Sibīriju. Un tādu bija daudz.
  •        Sākoties kolhozu dibināšanas laikam līdz padomju saimniecības Vilgāle ( 1960.g )  izveidošanai teritorijā bija bijuši kolhozi Stars,Ausma, Gaisma, Uzvaras rīts, Traktorists, Ždānova vārdā nosauktais un Padomju Latvija. Traktorists pievienojās 1974.gadā. 30 gadus padomju saimniecību vadīja Ottis Komarovskis.
  •     Kā dzīve rit pagastā pēc  Latvijas  valsts neatkarības atgūšanas, par noklusētajiem vēstures faktiem padomju laikā – izsūtīšanām, leģionāru dzīves gaitām, nacionālo partizānu kustībai un citiem vēstures faktiem  muzeja darbinieki vēlētos iztaujāt kurmālniekus.  Lielu novadpētniecības darbu ir jau ieguldījuši paši kurmālnieki Ainas Sļisarenko mudināti. 
    1977. gadā muzejnieki ir jau viesojušies Kurmāles pagasta viensētās un iestādēs. Toreiz muzejs ieguva 345 eksponātus un pierakstīja 76 atmiņas ( toreiz tā sauca intervijas ). Ir pagājis ilgs laiks un daudz kas mūsu dzīvēs ir mainījies.
Cerot uz sadarbību , tiksimies.
                        Ekspedīcijas vadītāja Ingrīda Pole
   
 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017