Satiec savu meistaru 2016

Jolanta Mediņa akcijā Satiec savu meistaru 2016

Šī projekta būtība ir vēstīt plašākai sabiedrībai par nemateriālā mantojuma saglabāšanu un pārmantošanu, kā arī meistariem, viņu zināšanām un prasmēm. Nu jau ceturto pavasari arī Kuldīgā šis pasākums kļuvis par gaidītu notikumu un Kuldīgas muzejs pulcē apmeklētājus, kuri vēlas iepazīt meistarus un apgūt dažādas prasmes, kas saistās ar senajiem amatiem. Šogad pasākums norisinājās no 1.-3.aprīlim. Šajās dienās muzejs pulcēja 67 interesentus, piedāvājot ieskatu dažādos cimdu adīšanas sīkumos.

1.aprīlī notika sarunas par cimdiem, kuru galvenais uzdevums bija nevis rotāt, bet sildīt. Tādēļ jau senās adītājas mācēja dažādus paņēmienus, kā cimdus padarīt patiešām siltus. Muzeja krājumā glabājās viens cimdu pāris, kas bija par pamatu šai sarunai. Tie ir cimdi, kas uzadīti bišu šūnu rakstā. Balstoties uz šajos cimdos izadītajām šūnām, apzinājām, kādi vēl šūnu raksti adīti gadsimta sākumā. Izrādījās, ka to ir pietiekami daudz , lai veidotos interesantas meistarklases. Šajās meistarklasēs Jolantas Mediņas un Aritas Svenčas vadībā bija iespēja apgūt bišu šūnu, čiekura, parasto šūnu un lielo šūnu adīšanas prasmes. Risinājās arī sarunas par to, kā šos šūnu rakstus iespējams izmantot adot citus apģērba gabalus.

2.aprīlī meistarklases turpinājās, tikai šajā dienā tika runāts par dažādiem cimdu valnīšiem, kurus izmantoja adot gan rakstainus, gan vienkāršus cimdus. Reizēm varēja uzadīt pavisam vienkāršus dūraiņus vai pirkstaiņus, izmantojot tieši interesantus valnīšus, kas šos cimdus padarīja savdabīgi greznus. Meistarklasē bija iespēja iemācīties adīt divu veidu slīpos valnīšus, Igauņu spirāli vai viltoto enterlaku un Vārkavas valnīti.

Kupli apmeklētās meistarklases priecē un norāda uz to, ka tas ir cilvēkiem nepieciešams. Šajā pasākumā nav svarīgs prasmju līmenis, bet svarīga ir klātbūtne un darbošanās prieks. Nākamajā pavasarī Kuldīgas novada muzejs atkal gaidīs interesentus, lai tiktos ar meistariem un apgūtu senās prasmes, paceļot tās jaunā gaismā.

 

© Kuldīgas novada muzejs / 2017