NOVADNIEKI

Muzejs vāc un apkopo materiālus par mūsu novada ievērojamiem cilvēkiem, kas ar savu darbību ierakstījuši Kuldīgas novada vārdu vēstures lappusēs. Speciālisti ir pētījuši šo cilvēku biogrāfijas, vākuši dokumentus un fotogrāfijas par viņiem. Materiāls ir apkopots kolekcijā „Ievērojami novada cilvēki”.

Atzīmējot novada ievērojamo cilvēku apaļās dzīves jubilejas, laikrakstā „Kurzemnieks” tiek publicēta Jolantas Mediņas rakstu sērija par viņiem. Turpmāk ar šīm publikācijām būs iespēja iepazīties arī mūsu mājas lapā.

© Kuldīgas novada muzejs / 2017