KOLEKCIJA „IEVĒROJAMI NOVADA CILVĒKI”

Dramaturgs Voldemārs Sauleskalns ar sievu Veru Kurmāles pagasta

Kolekcija „Ievērojami novada cilvēki” sāka veidoties 1970.gados, kad bijušajā muzeja filiālē „Sauleskalni” tika izveidota ekspozīcija par novadā dzimušajiem kultūras darbiniekiem. Lai izveidotu saturīgu ekspozīciju, bija nepieciešams savākt iespējami plašu materiālu kopumu par kultūras darbiniekiem. Muzeja direktore Skaidrīte Cīce un speciāliste Visvaldis Cīcis izveidoja saraksti ar šiem cilvēkiem, kuri sūtīja muzejam materiālus un fotogrāfijas par sevi. Uz šo savākto materiālu bāzes izveidojās kolekcija, pie kuras papildināšanas darbs turpinās vēl šodien. Kolekcijā glabājas materiāli par mūsu novadā dzimušajiem rakstniekiem, māksliniekiem, mūziķiem un aktieriem. Vēlākos gados tika izveidota vēl viena kolekcijas sadaļa, kurā tika apkopoti materiāli par sabiedriskajiem darbiniekiem. 1990.gadu vidū kolekcija tika papildināta ar materiāliem, kas saistīti ar mūsu novada ievērojamiem cilvēkiem trimdā un teologiem. Šobrīd kolekcijā glabājās vairāk kā 2000 pamatkrājuma vienību.

Vairāk par ievērtojamiem novada cilvēkiem lasi sadaļā "NOVADNIEKI"

© Kuldīgas novada muzejs / 2017